Risikostyring og damsikkerhet

Rapport nr RA 686561-01 / PP 1070411-1

På oppdrag fra EnergiAkademiet har Sweco i samarbeid med Proactima utarbeidet rapporten "Risikostyring og damsikkerhet". Rapporten har identifisert og anbefaler aktuelle bruksområder for risikoanalyser innen damsikkerhet. Metoder som kan benyttes ved de forskjellige bruksområdene er beskrevet og diskutert.