Innhold

Veileder, Strømmarked

Publisert

Veileder: Norsk bransjenorm for opprinnelsesgaranterte kraftavtaler fra fornybar energi

Et velordnet marked for opprinnelsesgarantert kraft vil gi forbrukere mulighet til å øve påvirkning på den langsiktige utviklingen av kraftmarkedet. Denne bransjenormen har som formål å stimulere til en positiv utvikling av markedet for opprinnelsesgarantert kraft ved å påse at markedsføring og verifikasjon av opprinnelsesgaranterte kraftavtaler er korrekt og dekkende. Bransjenormen skal bl.a. sikre at det benyttes ensartede prosedyrer og dokumentasjon ved verifikasjon av slike avtaler. Dermed oppnår leverandører og fornybar energi større troverdighet i markedet, noe som er viktig for at et slikt marked skal kunne utvikle seg.

Bransjenormens anbefalinger er en veiledning for leverandører i kraftmarkedet. Kraftleverandører som markedsfører seg med henvisning til EBLs bransjestandard for opprinnelsesgaranterte kraftleveranser må følge normens retningslinjer.