Energi Norge

Innhold

FASIT Eksempelsamling. FASITs ABC

  • Publikasjonsnr. 384-2014
  • ISBN: 978-82-436-1003-3

FASIT som registreringssystem for feil og avbrudd i kraftsystemet er et viktig element i myndighetenes regulering av leveringspålitelighet og nettselskapenes egen forvaltning og utvikling av nettet. FASIT Eksempelsamling bidrar til å heve datakvaliteten gjennom eksempler på typiske hendelser. Publikasjonen er i samsvar med FASIT Kravspesifikasjon versjon 2015.

FASIT som registreringssystem for feil og avbrudd i kraftsystemet er et viktig element i myndighetenes regulering av leveringspålitelighet og nettselskapenes egen forvaltning og utvikling av nettet. God nytteverdi uansett bruksområde, er avhengig av tilfredsstillende datakvalitet hvilket igjen betinger at avbruddsregistrering skjer i henhold til omforente regler og med en ferdighet som gir rimelig konsistent tolkning der skjønn må involveres.

Publikasjonen inneholder eksempler på hvordan noen typiske hendelser kan registreres i FASIT. Eksemplene er presentert på en slik form at de kan benyttes som et øvingshefte der en først leser en beskrivelse av hendelsen og kommer med forslag til hvordan dette skal registreres, før løsningsforslaget med kommentarer studeres.

Kjøp publikasjonen

Tilgjengelig i både trykket og nedlastbar (pdf) utgave.

  • Pris medlem 900 kr ekskl. mva
  • Pris ikke-medlem 1800 kr ekskl. mva

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne.

Relaterte publikasjoner

  1. Presentasjon: NVEs høringsforslag for effektprising

    Les NVEs sin presentasjon om effektprising på Energi Norges medlemsmøte 11. januar 2018.

  2. Veileder om utfordrende elektriske apparater

    Veileder for god spenningskvalitet. For elektroinstallatører og forhandlere av elektrisk lavspenningsutstyr.

Logo EnergiAkademietDenne tjenesten er levert av Energi Norge AS - EnergiAkademiet.