Strøm - dette betaler du for

Hvor mye du betaler for strøm, avhenger av flere faktorer.

 • Strømprisen er prisen strømprodusentene til enhver tid får på strømbørsene, altså det som ofte kalles spotprisen eller områdeprisen
 • Påslaget er det strømleverandørene tar betalt for å tilby tjenestene og strømavtalene sine til deg. Påslaget er per kWh og/eller et fast månedsbeløp, og dekker blant annet strømleverandørenes kostnader.
 • Nettleien er det du betaler for at nettselskapet skal frakte strømmen til huset ditt. Nettleien er delt inn i et fast ledd og et variabelt ledd som avhenger av hvor mye strøm du bruker. Nettleien avhenger av hva det koster å bygge og drifte strømnettet i din region. Fra 1. juli 2022 innføres ny nettleie - les mer om den her.
 • Avgiftene består av elavgift, Enova-avgift og merverdiavgift (moms). Nettselskapene krever inn avgiftene på vegne av myndighetene. Folk som bor i enkelte deler av landet er fritatt for noen av avgiftene. Les mer om elavgiften Les mer om elavgiften her.
Dette består strømregningen din av
Forbruksmønsteret styrer hvor mye du betaler for strøm

Etterisolering og montering av sparedusj er andre effektive tiltak for å spare strøm. Interessert i flere tips for strømsparing? Da bør du lese denne saken.

Gjennomfakturering

Gjennomfakturering betyr at du som kunde får én felles faktura fra som inkluderer strøm, nettleie og avgifter. Sjekk om din strømleverandør tilbyr dette.

Hvem skal jeg kontakte hvis jeg har spørsmål?
 • For spørsmål om faktura og strømforbruket, kontakt din strømleverandør.
 • Har du spørsmål om tilgang på strøm og strømmåleren, kontakt ditt nettselskap.
Hvorfor trenger vi strømmarkedet?

Hvorfor er strøm en handelsvare, og ikke en offentlig tjeneste på linje med vann og avløp? Les forklaringen på hvorfor strømmarkedet over tid bidrar til de laveste prisene og best mulig utnyttelse av kraftressursene.

Hvem gjør hva i strømmarkedet?

Kraftprodusentene produserer fornybar strøm

I et normalt år produserer Norge om lag 147 TWh strøm fra 1723 små og store kraftverk i hele landet.

98 prosent av norsk strømproduksjon kommer fra fornybare energikilder. I et normalår er fordelingen:

 • 95 prosent vannkraft
 • 3 prosent vindkraft
 • 2 prosent varmekraft i form av gasskraft på ladeanlegg i oljeindustrien

- Vindkraftandelen er økende

Strømleverandørene er grossister og tjenesteleverandører

 • Strømleverandørene handler strøm på kraftbørsen NordPool, og selger den videre til strømkundene.
 • Strømmen pakkes som forskjellige strømprodukter for å ivareta kundenes preferanser. Du kan for eksempel velge spotpris eller fastpris, opprinnelsesgarantier og forskjellige andre tjenester.

Nettselskapene sørger for sikker kraftforsyning

 • Det er 95 nettselskaper i Norge. Nettselskaper er monopolvirksomheter og nettleien er myndighetsbestemt.
 • Nettselskapene er ansvarlige for at 130.000 km med kraftnett fungerer og transporterer strømmen til deg til enhver tid.
 • Norge har svært sikker strømforsyning og strømmen kommer frem 99,983 prosent av tiden.

Installatørene

Installatørene har fått autorisasjon til å installere elektriske anlegg - blant annet eneboliger, hytter og industri.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: 
Profilbilde Ulf Møller