Innhold

En dame og en gutt jobber sammen på en PC. Foto Julia M Cameron / Pexels

Opprinnelsesmerket strøm

Opprinnelsesmerket strøm er strøm knyttet til en strømavtale der strømleverandøren kjøper opprinnelsesgarantier tilsvarende kundens strømforbruk.

Bakgrunn

Internasjonalt er kraftproduksjon en av verdens største utslippskilder. Kraftproduksjon kan baseres på fossile eller fornybare energikilder. Kunder ønsker å kjøpe, bruke og assosieres med fornybar strøm, men strømmen fra kraftverket til stikkontakten kan ikke spores fysisk. Hvis den kunne spores så ville det vært den beste løsningen, men som et godt alternativ så har man opprettet opprinnelsesgarantiordningen som sørger for at kundene kan vise sine preferanser, som gjør fornybar kraftproduksjon mer konkurransedyktig og at en har et slags regnskap over hvilke megawattimer som har en ekstraverdi på grunn av sine fornybare og utslippsfrie egenskaper.

 

Her er svar på noen av de vanligste spørsmålene knyttet til ordningen med opprinnelsesgarantier og opprinnelsesmerket strøm.

Dokumenter

Aktuelle nyheter

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: