En dame og en gutt jobber sammen på en PC. Foto Foto: Julia M Cameron / Pexels

Opprinnelsesmerket strøm

Opprinnelsesmerket strøm er strøm knyttet til en strømavtale der strømleverandøren kjøper opprinnelsesgarantier tilsvarende kundens strømforbruk.

Bakgrunn

Internasjonalt er strømproduksjon en av verdens største utslippskilder. Produksjonen av strøm kan baseres på fossile eller fornybare energikilder. Kunder ønsker å kjøpe, bruke og assosieres med fornybar og utslippsfri strøm, men strømmen fra kraftverket til stikkontakten kan ikke spores fysisk. Løsningen er en europeisk ordning som heter opprinnelsesgarantiordningen. En opprinnelsesgaranti er et bevis på at en viss mengde strøm, 1 MWh, er produsert fra en spesifisert energikilde, i et gitt år. Opprinnelsesgarantiene er unike for hvert kraftverk og merket med informasjon som kjennetegner produksjonen. Kunder kan ha nytte av opprinnelsesmerket strøm for å kunne vise sin støtte og preferanse for fornybar kraftproduksjon. Videre kan de ha nytte av dokumentasjon på at det har blitt produsert fornybar kraftproduksjon tilsvarende eget forbruk. I tillegg vil bedrifter kunne ha nytte av dette i markedsføringssammenheng, i strømleveringsavtaler (PPA-avtaler o.l.) og som en sentral del av sine miljø- og klimarapporter. For eksempel velger mange å bruke opprinnelsesgarantier for å tilfredsstille kravene i klimarapporteringsstandarder som GHG-protokollen.

Les mer i vår fagartikkel "Fakta om opprinnelsesgarantier".

 

Spørsmål og svar om opprinnelsesgarantier og opprinnelsesmerket strøm

Her er svar på noen av de vanligste spørsmålene knyttet til ordningen med opprinnelsesgarantier og opprinnelsesmerket strøm.

Dokumenter

Introduksjon til bransjenorm for opprinnelsesmerket strøm - forklart på 10 minutter!

Aktuelle nyheter

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: