Vindmøller og en vei på fjellet. Foto Foto: Ole Martin Wold / Fosen vind

Vindkraft på land

Vindkraft er en del av løsningen for å dekke samfunnets fremtidige kraftbehov. Det krever forutsigbare, stabile konsesjonsprosesser.

Dette bør du vite om vindkraft i Norge

Norge har svært gode vindkraftressurser.

Vindkraft

Fremtidens høyproduktive lavutslippssamfunn krever elektrifisering. Vindkraft på land er viktig for å dekke det økende strømbehovet.

Aktuelle dokumenter

 1. Rapport: Utvikling av modell for verdideling for vindkraft-skatt og avgift

  KMPG har på oppdrag fra Energi Norge og Norwea utarbeidet en modell for hvordan verdideling fra vindkraft kan utformes. (2020)

 2. Veileder: Utbygging av vindkraft

  Rettslige rammer for ytelser til vertskommuner ved prosjektering, utbygging og drift av vindparker. (2013)

 3. Vindkraft

  Vindkraft er en del av løsningen for å dekke samfunnets fremtidige kraftbehov. Det krever forutsigbare, stabile konsesjonsprosesser.

Les våre høringsuttalelser om vindkraft på land

 1. Høringssvar: Nasjonal ramme for vindkraft på land

  Les Energi Norges høringssvar til Olje- og energidepartementet om Norges vassdrags- og energidirektorat sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land (oktober 2019).

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: