Andrea Piacquadio /Pexels
Andrea Piacquadio /Pexels

Innhold

Trygg strømhandel

Trygg strømhandel er en sertifiseringsordning for strømleverandører som setter en rekke til krav til salg av strøm og informasjon til strømkundene.

Sertifisering er en anerkjent metode for å bygge tillit til at et produkt, en prosess, et system eller en person følger gitte spilleregler. Det handler i bunn og grunn om å regelmessig ‘se aktørene i kortene’ og med det øke sannsynligheten for at kravene overholdes. DNV GL er sertifiseringsorganet i Trygg strømhandel. DNV GL er et internasjonalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med hovedkontor i Norge. DNV GL har siden 1864 levert blant annet sertifisering i en rekke bransjer.

Formålet med sertifiseringsforordningen Trygg Strømhandel er å sikre god kvalitet i arbeidet med salg av strøm.

Lær mer her

For initiativtagerne, Energi Norge og Distriktsenergi, er målene med ordningen et tryggere og enklere strømmarked, at strømleverandørene blir bedre leverandører og at kundene øker tilliten til bransjen og til den enkelte leverandør.