Kontakt

Klagemuligheter

Strømkunder har flere klagemuligheter i strømmarkedet, og det er en rekke instanser som regulerer og følger opp strømmarkedet.

Strømkunder eller strømleverandører som ønsker å kontakte sertifiseringsorganet, DNV, i Trygg strømhandel kan bruke e-postadressen tryggstromhandel@dnv.com.