Andrea Piacquadio /Pexels
Andrea Piacquadio /Pexels

Innhold

Kontakt

Klagemuligheter

Strømkunder har flere klagemuligheter i strømmarkedet, og det er en rekke instanser som regulerer og følger opp strømmarkedet.

Strømkunder eller strømleverandører som ønsker å kontakte sertifiseringsorganet, DNV GL , i Trygg strømhandel kan bruke e-postadressen tryggstromhandel@dnvgl.com.