Foto: Øvre Forsland kraftstasjon Foto: Geir Edvardsen / Helgeland Kraft

Vannet er en ren, fornybar energikilde som aldri vil ta slutt.

Vanndirektivet og revisjon av konsesjoner

Bedret vannmiljø i vassdragene er viktig, men miljøtiltak må kost-nytte-vurderes, for å sikre vannkraftens produksjon og fleksibilitet.

Vannkraftens rolle ved klimaendringer og flom

Regulering av vassdrag for kraftproduksjon, med magasiner og overføringer av vann.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: