Foto: Øvre Forsland kraftstasjon Foto: Foto: Geir Edvardsen / Helgeland Kraft

Vannet er en ren, fornybar energikilde som aldri vil ta slutt.

Vanndirektivet og revisjon av konsesjoner

Bedret vannmiljø i vassdragene er viktig, men miljøtiltak må kost-nytte-vurderes, for å sikre vannkraftens produksjon og fleksibilitet.

Les våre veiledere og rapporter om vannkraft

 1. Veileder vannkraftutbygging

  En oversikt over hvilke regelverk som regulerer forholdet mellom utbyggere og kommunale myndigheter i forbindelse med planlegging og utbygging av nye vannkraftprosjekter. (2016)

 2. Veileder - Rettslige rammer for kraftselskapers ytelser til vertskommuner ved planlegging, utbygging og drift av vannkraftverk

  Advokatfirmaet Thommessen har utviklet en veileder som skal gi kraftprodusenter og eiere av kraftproduksjonsvirksomhet en oversikt over hvilke regelverk som regulerer forholdet mellom utbyggere og kommunale myndigheter i forbindelse med planlegging og utbygging av nye vannkraftprosjekter. (2012)

Les våre høringsuttalelser om vannkraft

 1. Høringssvar: Skattelegging av vannkraftverk

  Les Energi Norges svar til Finansdepartementets høring om Sanderud-utvalgets rapport NOU 2019:16 Skattelegging av vannkraftverk (desember 2019).

 2. Høring: Forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven (NML)

  Les Energi Norges høringssvar til Klima- og miljødepartementet om forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven (NML) (januar 2018).

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: