DLE-konferansen

11. og 12. september 2024, Scandic Nidelven Hotel, Trondheim

Velkommen til DLE-Konferansen

DLE-konferansen skal være på høyde med utviklingen og gi ny kunnskap og inspirasjon til deltakerne. Konferansen vil ta for seg DLE sitt arbeid og myndighetsutøvelse.

I år vil A-krim, ulovlig arbeid, solcelleinstallasjoner og kjøp av tjenester være hovedpunkter under konferansen.

I tillegg til tematikk rundt teknikk, regelverk, kompetanse, forvaltningsmessige forhold og instrukser, vil det også i år settes opp en seanse der vi oppfordrer DLE og de sakkyndige selskap til å sende inn spørsmål med aktuelle problemstillinger som kan drøftes og besvares av et ekspertpanel under konferansen.

Årets program vil også legge vekt på krav til kjøp av tjenester og forventninger til DLE-arbeidet og myndighetsutøvelsen i den dagsaktuelle situasjonen.

Konferansen gir deg blant annet kunnskap om:

 • Status Elsikkerhetsutredningen/Info fra DSB
 • BRUS - Brannutrederstatistikk
 • Forpliktelser ved kjøp av tjenester
 • A-krim og ulovlig arbeid
 • Solcelleanlegg, ladestasjone - Krav til kvalifikasjoner og erfaringer ved tilsyn
 • Forsikring - Hva brenner, hvor og hvorfor?
 • Elsikkerhetsdagen
 • Kunstig intelligens i elsikkerhetsarbeidet
 • Forståelse og konkretisering av regelverk – svar på spørsmål fra deltakerne
 • Resultatrapportering 2023
 • Instruks 2025

Hvem er det for?

Daglig ledere i nettselskapene, ledere av og ansatte i DLE og sakkyndige selskaper og representanter fra andre tilsynsetater.

Program

Dag 1: Onsdag 11/9-2024

 

 

Plenum 1

Møteleder: Tba

09:30

Registrering

 

10:30

Velkommen

 

10:32

Velkommen og åpningsforedrag.
* Status elsikkerhetsutredningen
* Nytt fra ELS/DSB
* Elektriske produkter inn i ELS

Jon Eirik Holst Seksjonssjef Elsikkerhetsseksjonen DSB

11:00

BRUS
* Presentasjon av innsamlet statistikk

Helge M. Andersen Daglig leder E-Trygg

11:30

Pause med besøk hos utstillere

 

12:00

Oppfølging av forpliktelser ved kjøp av tjenester

Børre Jensen Seksjonssjef BKK

12:30

Oppfølging for å sikre kvalitet av tilsyn/kontroll

Geir Håkon Reitan Sjefingeniør DSB

13:00

 

 

13:00

Lunsj

 

 

 

 

 

Plenum 2

Møteleder: Tba

14:00

Solcelleanlegg - Krav til kvalifikasjoner

Tom Jonberg Sjefingeniør DSB

14:30

Kontroll av solcelleanlegg
* Hvordan utføre, hva blir funnet og anbefalinger til DLE

Joar Bø Leder DLE Lnett

15:00

Pause

 

15:30

Forsikring - Hva brenner, når og hvorfor?

Rune Siewarts Nielsen Teknisk Utreder Gjensidige

16:00

Elbillading

Kjetil Solberg Sjefingeniør DSB
Marius Holt Senioringeniør DSB

16:30

Slutt dag 1

 

 

 

 

19:30

Aperitiff

 

20:00

Konferansemiddag

 

 

Dag 2 Torsdag 12/9-2024 

 

Plenum 3

Møteleder: Øivind Mørch Elsikkerhet Møre 

09:00

Resultatrapportering for 2023

Marianne Brattbakk Sjefingeniør DSB

09:15

Resultatet av dokumenttilsyn med DLE?

Trond Liestøl Larsen Sjefingeniør DSB

09:45

Instruks for 2025

Kristine Aarvold Sjefingeniør DSB

10:15

Pause med utsjekk

 

10:45

Elsikkerhetsdagen
* Informasjon og resultater

Johan Veddegjerde Avdelingsleder DLE Linja AS

11:10

Kunstig intelligens i Elsikkerhetsarbeidet?

Christian Eikrem Senioringeniør DSB

11:30

Lunsj

 

 

 

 

12:30

Plenum 4

Møteleder: Thor Egil Johansen Fornybar Norge

12:30

Akrim/Elkrim:
Oppfølging av store byggeplasser

Lars Petter Johansen Elsikkerhetsingeniør DLE Elvia

13:00

A-krim/Elkrim
* Fra DSB

Sigrun Våge Juridisk Seniorrådgiver DSB
Gard Bonner Utredningsleder DSB

13:45

Elektroinstallatørprøven
Status og nyheter

Thor Egil Johansen Fornybar Norge
Admistrator Elektroinstallatørprøven

14:00

Pause

 

14:45

Spørsmål fra DLE/SKS - Informasjon fra DSB Paneldebatt

DSB/Fornybar Norge

16:15

Avslutning

 

 

 

Arrangementet begynner om

 • 53dager
 • 13timer
 • 26minutter
Profilbilde Thor Egil Johansen
 • Thor Egil Johansen
 • Rådgiver
Praktiske opplysninger
 • Sissel J. Baastrup
 • Prosjektleder