Smartgridkonferansen 2024 - gir moment til systeminnovasjon

Det grønne skiftet krever at kraftnettet utnyttes bedre uten å svekke leveringspåliteligheten. Vi snakker da om utnyttelse av fleksible ressurser på ulike måter, balansert forsyningssikkerhet i kraftnettet og utnytte kraftnettets dynamiske kapasitet. Disse alternativene til bygging av mer og sterkere nett, øker kompleksiteten og sårbarheten. Forskere, teknologileverandører og nettselskap har jobbet hardt over lengre tid med utvikling av nye metoder og digitale støttesystemer for planlegging og drift med risikohåndtering. Nå er det på tide å bruke løsningene i større skala for å kunne realisere gevinsten, eller sagt med andre ord - starte med systeminnovasjonen. Dette vil også innebære nye konsepter for sikkerhet og nye arbeidsprosesser for de involverte.

Smartgridkonferansen 2024

En etablert sannhet er at store mengder av sensorer, skyløsninger, kunstig intelligente algoritmer og andre nye løsninger vil måtte spre seg for å at kraftaktørene skal kunne løse sine oppdrag. Oppdatert rammeverk for styrket sikkerhet i dette bildet er på vei og må tolkes og legges til grunn for utforming, anskaffelse og forvaltning av IT- og OT-systemene. Vi ser overordnet på dette viktige området til inspirasjon for aktørene. Vi vil synliggjøre tilgjengelige tekniske løsninger og høste læring fra de selskapene som allerede har tatt disse i bruk, og høre hvilke erfaringer de har samlet med teknologi, konsepter og prosesser.

Og sist men ikke minst vil vi vise fram teknologi som ligger i vannskorpen for å industrialiseres og som er det neste nye.

FME Cineldi er inne i sitt siste år. I løpet av snart åtte åre har forskerne utviklet nye metoder og algoritmer som kan løse mange av utfordringene som må håndteres i planlegging og drift av distribusjonsnettet. Forskningssenteret skal sammen med sine mange industripartnere i løpet av høsten utvikle og lansere sin transisjonsstrategi, strategi for overgang fra dagens tradisjonelle distribusjonsnett til fremtidens "intelligente". Vi har invitert CINELDI til å formidle hvor vi står i dag og hvor de mener vi er på vei.

Vel møtt på Smartgridkonferansen 2024. En møteplass for samspill mellom forskere, teknologiselskaper, nettselskap og andre interessenter til inspirasjon og et momentum for systeminnovasjonen.

Smartgridkonferansen er for deg som er ansvarlig og fagpersonell innen nettutvikling, -forvaltning og -drift i nettselskap. Produkt- og forretningsutviklere hos strømleverandører, teknologi- og tjenesteleverandører, akademia og myndigheter.

Konferansen er et samarbeid mellom:

Arrangementet begynner om

  • 66dager
  • 12timer
  • 1minutt

Praktiske opplysninger

Profilbilde Mimi Hermansen.
  • Mimi Hermansen
  • Prosjektleder

Faglige spørsmål

Profibilde Ina Von Lucas
  • Ina von Lukas
  • Rådgiver