Nyheter

 • Tre unge montører i samtale
  22.10.2014
  Som et tiltak for å oppnå avbyråkratisering og forenkling, har Olje- og energidepartementet (OED) sendt på høring et forslag til fjerning av forskriften som legger føringer for bemanning i nettselskapene. Energi Norge har lenge ment at kompetanseforskriften er overflødig og hilser forslaget velkommen. Les videre
 • Bygdinmagasinet ved Jotunheimen
  Bygdinmagasinet ved Jotunheimen
  22.10.2014
  En gjennomgang av de foreliggende utkastene til vannforvaltningsplaner for Norges 11 vannregioner, viser at de pĂĄkrevde kost/nytte-analysene mangler. Energi Norge ...Les videre
 • Oluf Ulseth overleverer innspill til energimeldingen til olje- og energiminister Tord Lien
  21.10.2014
  Energi Norge overleverte mandag sitt innspill til den kommende energimeldingen til olje- og energiminister Tord Lien. Dokumentet tar til orde for et rammeverk som s...Les videre
 • Høypenning livsfare-skilt pĂĄ en mast med en montør i bakgrunnen
  21.10.2014
  Energi Norge har i samarbeid med medlemsbedriftene og enkelte landsforeninger fra andre bransjer, oppdatert veilederen for innrapportering av HMS-statistikk for ĂĄ ...Les videre
 • Regionalnett pĂĄ Bryn
  17.10.2014
  NVE har foreslått endringer i kontrollforskriften som innebærer et generelt krav om at nettselskapenes kjøp fra andre virksomheter i samme konsern skal baseres p...Les videre
Energi Norge
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo

Telefon: 23 08 89 00
Faks: 23 08 89 01
E-post: post@energinorge.no
Nettredaktør
Christel Nordhagen
Kommunikasjonsrådgiver
E-post: cn@energinorge.no
Telefon: 23 08 89 11