Nyheter

 • Vindmøller pĂĄ fjellet
  24.07.2015
  Regjeringen har sendt på høring et forslag om endringer i eiendomsskatten på arbeidsmaskiner og lignende. Forslaget innebærer store endringer i eiendomsskatten for blant annet vindkraftanlegg og nettanlegg. Les videre
 • Elbiler i kø
  World Electric Vehicle Parade i Oslo 2013.
  23.07.2015
  I 2050 skal Europa være tilnærmet fritt for klimagassutslipp. Dette innebærer at nesten alt forbruk av energi mĂĄ baseres pĂĄ CO2-nøytrale energibære...Les videre
 • Elbiler i kø
  21.07.2015
  Enovas mandat bør reflektere klimameldingens prioriterte satsningsområder. Det er derfor naturlig at Enovas mål spisses i retning av en omlegging fra fossil ener...Les videre
 • bilferge som gĂĄr pĂĄ strøm
  03.07.2015
  Miljødirektoratet peker i sin nye lavutslippsrapport på at el-, hydrogen- og hybriddrift av kjøretøyer gir størst potensial for utslippsreduksjoner i Norge.&nb...Les videre
 • Bygdinmagasinet ved Jotunheimen
  Bygdinmagasinet ved Jotunheimen
  03.07.2015
  Energi Norge er kritisk til den snevre lokale og regionale tilnærmingen i vannforvaltningsplanen for Vest-Viken, som nå har vært på ny høring. Les videre
Energi Norge
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo

Telefon: 23 08 89 00
Faks: 23 08 89 01
E-post: post@energinorge.no
Nettredaktør
Christel Nordhagen
Kommunikasjonsrådgiver
E-post: cn@energinorge.no
Telefon: 97 54 39 39