Nyheter

 • hender som holder jordklode med eu logo
  24.10.2014
  EUs stats- og regjeringssjefer ble natt til fredag enige om en ny klima- og energipakke for 2030, som inkluder en dobling av 2020-mĂĄlene for klimagassutslipp til minst 40 prosent fra 1990 til 2030. Avklaringen fra EU er viktig for fremtidige investeringer i fornybar energi og utviklingen av de europeiske energimarkedene, mener Energi Norge. Les videre
 • Komiker Terje Sporsem
  Kanskje kommer komiker Terje Sporsem til deg?
  23.10.2014
  Det er nå to måneder igjen til å mobilisere alle ansatte i din bedrift til å bli strømbassadører, slik at dere er med i trekningen av et besøk av komiker Ter...Les videre
 • Tre unge montører i samtale
  22.10.2014
  Som et tiltak for å oppnå avbyråkratisering og forenkling, har Olje- og energidepartementet (OED) sendt på høring et forslag til fjerning av forskriften som le...Les videre
 • Bygdinmagasinet ved Jotunheimen
  Bygdinmagasinet ved Jotunheimen
  22.10.2014
  En gjennomgang av de foreliggende utkastene til vannforvaltningsplaner for Norges 11 vannregioner, viser at de pĂĄkrevde kost/nytte-analysene mangler. Energi Norge ...Les videre
 • Oluf Ulseth overleverer innspill til energimeldingen til olje- og energiminister Tord Lien
  21.10.2014
  Energi Norge overleverte mandag sitt innspill til den kommende energimeldingen til olje- og energiminister Tord Lien. Dokumentet tar til orde for et rammeverk som s...Les videre
Energi Norge
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo

Telefon: 23 08 89 00
Faks: 23 08 89 01
E-post: post@energinorge.no
Nettredaktør
Christel Nordhagen
Kommunikasjonsrådgiver
E-post: cn@energinorge.no
Telefon: 23 08 89 11