Trygg strømhandel

Trygg strømhandel er en sertifiseringsordning for strømleverandører som setter en rekke til krav til salg av strøm og informasjon til strømkundene.

Sertifisering er en anerkjent metode for å bygge tillit til at et produkt, en prosess, et system eller en person følger gitte spilleregler. Det handler i bunn og grunn om å regelmessig ‘se aktørene i kortene’ og med det øke sannsynligheten for at kravene overholdes. DNV er sertifiseringsorganet i Trygg strømhandel. DNV er et internasjonalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med hovedkontor i Norge. DNV har siden 1864 levert blant annet sertifisering i en rekke bransjer.

Formålet med sertifiseringsforordningen Trygg Strømhandel er å sikre god kvalitet i arbeidet med salg av strøm.

Les pressmeldingen om sertifiseringen av de første selskapene

Disse selskapene er sertifisert for Trygg strømhandel pr 1. september 2021:

 • Bærum Energiomsetning AS 
 • Dragefossen AS 
 • Fjordkraft AS 
 • Fortum Markets AS 
 • Fosenkraft Energi AS 
 • Glitre Energi Strøm AS 
 • Gudbrandsdal Energi AS 
 • Hafslund Strøm (Fortum Strøm AS) 
 • Hallingkraft AS 
 • Haugaland Kraft Energi AS 
 • Helgeland Kraft Strøm AS 
 • Istad Kraft AS 
 • Kraftriket AS 
 • LOS AS 
 • NorgesEnergi AS 
 • NTE Marked AS 
 • Polar Kraft AS 
 • Rauma Energi AS 
 • Rissa Kraftlag SA 
 • Smart Energi AS 
 • Strøyma AS 
 • TrøndelagKraft AS 
 • Ustekveikja Energi AS 
 • Voss Energi Kraft AS 

Lær mer her

For initiativtagerne, Energi Norge og Distriktsenergi, er målene med ordningen et tryggere og enklere strømmarked, at strømleverandørene blir bedre leverandører og at kundene øker tilliten til bransjen og til den enkelte leverandør.