Hva er likehel.no?

Likehel.no er kraftnæringens opplæringsverktøy for sikkerhet, som skal bidra til at alle ansatte kommer like hele hjem fra jobb.

 

Verktøyet er basert på visjonen om null skader i kraftnæringen, vedtatt av Energi Norges styre.

Opplæringsprogram for sikkerhet

Formålet med opplæringsprogrammet likehel.no er at ledere i kraftnæringen skal bli bedre til å planlegge og snakke med egne ansatte slik at sikkerhet blir en integrert del av hverdagen.

Lederne skal forstå betydningen av sin rolle for å bygge en god sikkerhetskultur og skape gode læringsprosesser for sikkerhet. Disse læringsprosessene skaper en helhetlig tilnærming til endringer og forbedringer i bedriften.

Opplæringsprogrammet er hovedsakelig rettet mot mellom- og linjeledere, men kan også benyttes av toppledere og ansatte.

Materialet er for Energi Norges medlemmer og krever pålogging. Om du ikke alt har en Arbinn bruker så kan du få det her

Likehel.no – Opplæringsverktøy

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: