En by med mange hus med lyset på om natten. Foto

Om fornybarnæringen

Her har vi samlet noen sentrale fakta om fornybarnæringen. Finn tall og statistikk knyttet til sysselsetting, verdiskaping, markedsutsikter, kompetansebehov og mye mer.

Fornybarnæringen omsetter for opptil 185 milliarder kroner årlig og sysselsetter direkte og indirekte over 30.000 ansatte. Næringen er den mest produktive verdiskaperen i norsk fastlandsindustri, målt i omsetning per sysselsatt. Næringen bidrar med opptil 69 milliarder kroner til fellesskapet årlig gjennom skatter, avgifter og utbytte til offentlige eiere. Rundt 90 prosent av kraftproduksjonen og 85 prosent av kraftnettet eies av kommuner, fylker og staten.

Norsk kraftproduksjon er nær 100 prosent fornybar og utslippsfri. I normalår kommer 90 prosent fra vannkraft, åtte prosent fra vindkraft og to prosent fra termiske kraftverk. Kraftnettet er 330.000 kilometer langt og har en leveringssikkerhet på 99,99 prosent, til tross for stadig mer ekstremvær i Norge. Tallene er hentet fra NVEs nettsider.