Bransjeråd og fagnettverk

Fornybar Norge har åtte bransjeråd (tidligere utvalg) og en rekke fagnettverk. Medlemsdialog er viktig for oss. Våre bransjeråd og fagnettverk bistår i arbeidet med å ivareta medlemmenes interesser innen ulike næringspolitiske og arbeidsgiverpolitiske saker.

Bransjerådene

Bransjerådene erstatter utvalgene og fungerer som permanente organer. De skal:

  • diskutere saker av strategisk karakter for policyutvikling
  • gi råd om hvilke saker som bør prioriteres
  • være en viktig arena for å gjøre Fornybar Norge oppmerksom på blindsoner

Arbeidslivspolitikk

Per Arne Risanger, Haugland Kraft (leder)

Kirsti G. Jacob, Å Energi

Tonje Jørstad, Elvia

Kristine Alstad, Helgeland Kraft

Ståle Sando, Statkraft

 

Har du spørsmål eller innspill ta kontakt med direktør for arbeidsliv Nina Rivelsrød Aalborg.

 

Entreprenør

Aslak Andersen, Otera Infra (leder)

Oddgeir Anundsen, Kraftmontasje

Kristian Bleken, Laje

Gunlaug Egeland, Varanger Kraftentreprenør

Anders Hauglie-Hanssen, Nettpartner

Rolf Sigurd Haraldstad, Opp Kraftledningstjenester

Sven-Erik Holsbøe, Frost Kraft

Per Even Kristiansen, Omexom

Helge Rysjedal, Eviny

Kjell Sivertsen, Dragefossen

Eskil Solberg, Linka

Lars-Erik Sundell, Nett-Tjenester

Jan Thorstensen, LOS Cable Solutions

Nils Petter Vegsund, ON Linje

Har du spørsmål eller innspill ta kontakt med bransjedirektør for energientreprenører og leverandørindustri Jørgen Thaule.

Forskning og teknologi

Ivar Arne Børset, Statkraft (leder)

Frank Sagvik, Akershus Energi

Geir Kulås, Skagerak Kraft

Gøril Forbod, TrønderEnergi

Khanh Tuan Le, Norges Forskningsråd (observatør)

Knut Samdal, SINTEF Energi

Sigve Næss, Eviny Fornybar

Stein Mathisen, Varanger Kraft

Ingrid Lofnes, Å Energi

 

Har du spørsmål eller innspill, ta kontakt med sekretær for bransjerådet Solgun Furnes.

HMS

Terje Busk (leder), HMS og beredskapssjef, Akershus Energi
Rikke Flogstad (leder for HMS-nettverket) Seksjonsleder HMSK Konsern, Skagerak Energi
Knut Henrik Nilsen HMS-sjef, Eidsiva Energi
Sølve Stormo HMS og kvalitets-leder, Arva
Katrine Braathen HMS-leder, Statkraft Varme
Vidar Bergan, Head of HSE Hydro Operation and Development Beredskapskoordinator, Hydro Energy
Bård Tobiassen, HMS-leder, Å Energi
Wenche Brenne Drøyvold, Konsernansvarlig HMS og kvalitet, ANEO

Har du spørsmål eller innspill ta kontakt med Anne-Mette Aasheim eller Thor Egil Johansen.

Investorer og utbyggere

Har du spørsmål eller innspill ta kontakt med direktør Øistein Schmidt Galaaen

Leverandør- og fornybarindustri

Bengt Haugland, Norcable (leder)

Aslak Andersen, VINCI Energies

Kari Ertresvåg, Aker Solutions

John Hollseter, Siemens Gamesa

Ole Heggheim, Wind Catching System

Kristin Hessen, Nexans

Christer Olerud, Hitachi Energy

Leif Røv, Windcluster Norway

Oluf Ulseth, Heimdall Power

Per Atle Ådland, Bergen Spesial Transport

Har du spørsmål eller innspill ta kontakt med bransjedirektør for energientreprenører og leverandørindustri Jørgen Thaule.

Nett

Øivind Askvik, Lede (leder)
Anne Nysæther, Elvia
Audhild Kvam, Tensio
Eirin Kjølstad, Arva
Gerhard Eidså, Elinett
Johannes Bergum, Vevig
Kristin Aadland, BKK Nett
Kristoffer Vannes, Fagne
Rune Kiperberg, Linja
Steinar Benum, Linea
Tore Morten Wetterhus, Glitre Nett
Trond Winter, Lnett
Vidar Kristoffersen, Norgesnett

Har du spørsmål eller innspill ta kontakt med næringspoltisk rådgiver Christine Kaaløy.

Produksjon og marked

Rikke Klemmensen, policy specialist, Vestas
Øyvind Stakkeland, strategisk rådgiver konsernutvikling i Å Energi
Kathrine Fog, leder for strategi og analyse i Hydro Energi
Per Arne Torbjørnsdal, direktør myndighetskontakt, Hafslund
Julie Wedege, SVP Myndighetskontakt og eierskap konsern, Statkraft
Leiv Inge Ørke, konserndirektør energi i Lyse
Torkel Sjoner, direktør i Equinor
Tormod Eggan, samfunnskontakt i Aneo
Erling Dalberg, konserndirketør marked og teknologi i Troms Kraft
Kristin Ankile, direktør vindkraft i Vardar og Zephyr
John Martin Mjånes, adm. direktør i SKL
Tord Bjørndal, leder regulatorisk Norge i Ørsted
Eva Larsen, norsk myndighetskontakt i Vestas
Geir Karlsen, Mainstream Renewable Power

Har du spørsmål eller innspill ta kontakt med Øistein Schmidt Galaaen eller Bård Standal.

Sluttbrukermarked

Espen Fjell, adm. dirketør i Energi Salg Norge (Leder av bransjerådet)
Torkel Rolfseng, direktør rammebetingelser i Elmera
Bjarne Dybvig, Wattn
Gaute Haaversen-Westhassel, PR & kommunikasjonssjef i Tibber
Kenneth Stokke, dalig leder Fortum Strøm
Jan Vidar Thoresen, Å strøm
Ane Marthe Hausken, adm. direktør i Lyse Strøm og Lyse Energi
Arild Markussen, konserndirkektør strøm i Helgeland Kraft
Svein Olav Munkeby, adm. dirketør i NTE Marked
Stein Inge Morisbak, dirketør i Haugaland Kraft Energi
Herold Myrland, adm. dirketør i Polar Kraft
Stig A. Hanssen, adm. direktør i Ishavskraft

Har du spørsmål eller innspill ta kontakt med næringspoltisk rådgiver Ulf Møller 

Små og mellomstore bedrifter

Idar Sønstabø (Dalane Energi)
Håkon Ådland (Klepp Energi)
Håvard Singelstad (Austevoll Kraftlag)
Ivar Often (NØK)
Jan Arve Korsfur (NEAS)
Marit Fostervold (Nettselskapet)
Monica Jerijærvi (Pasvik Kraft)
Oddbjørn Samuelsen (Repvåg Kraftlag)
Rune Nesheim (Voss Energi)
Tor Bjarne Smedsrud (Finnås Kraftlag)
Truls Paulsen (Dragefossen)
Øystein Andreas Skaland (Indre Salten Energi)

 

Har du spørsmål eller innspill ta kontakt med ta kontakt med næringspoltisk rådgiver Jørn Bugge.

Fagnettverkene

Fagnettverkene skal ha bredere deltagelse enn bransjerådene og er åpne for alle medlemmer. De skal sikre god informasjons-, kompetanse- og erfaringsutveksling, at alle interesserte medlemmer blir informert om viktige prosesser, og vil sammen med bransjerådene være en viktig pool for mobilisering til dedikerte arbeidsgrupper. Våre fagnettverk er i Microsoft teams. De fleste av våre fagnettverk har felles påmelding. Send en e-post fra fra din jobb e-post til:

Tidsavgrensede arbeidsgrupper

Tidsavgrensede arbeidsgrupper opprettes ved behov i forbindelse med større politiske saker og uventede hendelser.

Bli medlem

Her kan du melde deg inn i Fornybar Norge og NHO

Legg inn org.nummer eller skriv inn navnet på bedriften din. Opplysninger om virksomheter hentes fra Brønnøysundregisteret og Proff AS.