Vil du være med på laget?

Av og til er det noen som forlater oss, eller nye stillinger som opprettes - når dette skjer vil stillingsannonsene dukke opp her.

Fornybar Norge - Pressesjef

Vil du ha en sentral, utadrettet rolle i arbeidet med å fremme politikk og fornybare energiløsninger som bidrar til at Norge raskest mulig blir et nullutslippssamfunn?