Foto: Fire kolleger står og snakker med hverandre ved kaffemaskinen

Vi samarbeider med SINTEF Energi om EnergiTraineer. I august 2022 starter vi opp en ny trainee periode.

EnergiTrainee 2022

Som EnergiTrainee i SINTEF Energi blir du engasjert for en toårsperiode, og får tre opphold på 8 måneder hver i ulike bedrifter innenfor nettbransjen. Du starter hos oss i SINTEF Energi, og får mulighet til å ta et jobbopphold både i et nettselskap, og i et forvaltningsorgan eller en bransjeorganisasjon. Denne rotasjonen gjør vår Trainee-ordning særegen, også sammenlignet med andre traineestillinger. Det elektriske kraftsystemet skapes og driftes i samspill mellom forskere, industri, nettselskaper, regulatorer og virkemiddelapparat, og som EnergiTrainee får du førstehåndserfaring fra tre viktige parter i dette samspillet. Du vil dermed få et unikt perspektiv og bred erfaring allerede etter to år i arbeidslivet.

Våre samarbeidspartnere som du har mulighet til å jobbe hos i løpet av perioden er Elvia, BKK Nett, Lyse Elnett, Statnett, NVE, DSB og Energi Norge.

Er du nyutdannet med mastergrad innen energi/elkraft, og har interesse for kraftnett og nettvirksomhet? Da vil vi gjerne høre fra deg.

Vi tilbyr:
  • Spennende arbeidsoppgaver i en bransje i kraftig vekst
  • En unik mulighet til å bygge bred kompetanse, og til å bli kjent med nettbransjen fra ulike perspektiv
  • En rød tråd i fagutviklingen din og tett oppfølging hos oppholdsbedriftene
  • Kurs og konferanser med mulighet for nettverksbygging
  • Årlige EnergiTrainee-turer med mulighet for å bli bedre kjent og dele erfaringer med andre EnergiTraineer i SINTEF Energi.

Stillingen krever at du behersker et nordisk språk (norsk, svensk, dansk) godt skriftlig og muntlig.

CV, søknad, vitnemål og eventuelt kopier av attester sendes til: EnergiTrainee@sintef.no

Søknadsfrist er 8. november 2021

Opplysninger om traineeordningen fås ved henvendelse:

Maren Istad, SINTEF Energi AS, maren.istad@sintef.no