Fornybar Norges politikk

Fornybar Norge skal bidra til at Norge hurtigst mulig blir et nullutslippssamfunn med vekst og verdiskapning basert på fornybar energi, elektrifisering og annen utslippsfri energibruk. Fornybarnæringen skal sikres rammebetingelser som gir lønnsomhet og konkurranseevne. Fornybar Norge skal fremme bærekraftige energiløsninger og sameksistens med andre samfunnsinteresser.