Vi mener

Fornybarnæringens visjon er at Norge skal ta en global lederrolle som det første fornybare og fullelektriske samfunn i verden. Norges unike fornybarressurser legger grunnlag for omstilling til et utslippsfritt samfunn med nye, lønnsomme arbeidsplasser. Elektrifisering er den viktigste løsningen for å nå norske klimamål og samtidig øke verdiskapingen

Foto: Kristofer Ryde

Skatteøkning stopper investeringer

Regjeringens skatteøkning stopper investeringer i den regulerbare vannkraften

Høringer

Høringsuttalelser er en sentral del i arbeidet med påvirkning av politiske myndigheter.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: