Far og datter ved siden av elbilen. Foto Caroline Roka

Helse, miljø og sikkerhet

Vår HMS-visjon: I Fornybar skal det være trygt å jobbe, alle skal komme glade og friske hjem.

Det begynner på toppen med HMS-løftet

Vi skal bli den beste norske næringen på HMS. For å klare det må vi ha en tydelig forpliktelse hos toppledelsen.

HMS-løftet skal bidra til å løfte nivået i hele fornybarnæringen.

Bli med på HMS løftet her!

 

Likehel.no

Likehel.no er fornybarnæringens opplæringsverktøy for sikkerhet, som skal bidra til at alle ansatte kommer like hele hjem fra jobb.

 

Sykefraværsstatistikk

NHO utgir hvert kvartal en oversikt over sykefraværstall i NHO-bedrifter. Den har  nivå- og endringsmåletall sammenlignet med tidligere kvartaler.