Far og datter ved siden av elbilen. Foto Caroline Roka

Helse, miljø og sikkerhet

Vår HMS-visjon: I Fornybar skal det være trygt å jobbe, alle skal komme glade og friske hjem.

Det begynner på toppen med HMS-løftet

Vi skal bli den beste norske næringen på HMS, og for å klare det må vi ha en tydelig forpliktelse hos toppledelsen.

HMS-løftet skal bidra til å løfte hele Fornybarnæringens HMS-nivå.

Bli med på HMS løftet her!

 

Likehel.no

Likehel.no er fornybarnæringens opplæringsverktøy for sikkerhet, som skal bidra til at alle ansatte kommer like hele hjem fra jobb.

 

Sykefraværsstatistikk

NHO/Avdeling Lønn og tariff utgir hvert kvartal oversikt over sykefraværstall i NHO-bedrifter,  med nivå- og endringsmåletall sammenlignet med foregående kvartaler.