Foto: Dame med briller smiler Foto: Andrea Piacquadio / Pexels

Energi Norges juridiske samarbeidspartnere

Våre medlemmer har rett på vederlagsfri juridisk rådgiving inntil 1,5 timer per år per sak. Henvendelser vil bli koordinert og fordelt avhengig av spisskompetanse, satsingsområder og kapasitet.

Nina H.von Hirsch er juridisk koordinator for avtalene med advokatbyråene Haavind og Wikborg Rein.

 

Haavind

Haavind har opparbeidet seg et stort nettverk blant tunge interessenter innen fornybar-sektoren, inkludert myndighetsorganer. I tillegg til advokater med særkompetanse og lang erfaring med rådgivning mot energisektoren, har firmaet ekspertise innenfor de rettslige fagområder som er relevante for bransjeaktørene, som selskapsrett, skatt/avgift, kontraktsrett, transaksjoner, EU-/EØS-rett, tvisteløsning, anskaffelser med videre. Les mer om advokatfirmaet på haavind.no

Kontaktpersoner

Aksel S. Tannum, Partner, e-post: a.tannum@haavind.no, telefon 90 02 27 65

Mari Reitzel Bjerke, Senioradvokat, e-post: m.bbjerke@haavind.no, telefon 45 51 40 20

Wikborg Rein

Wikborg Rein yter fullservice juridisk bistand innen alle segmenter av fornybar energi, som vannkraft, vindkraft, strømnett, fjernvarme og andre klimavennlige energikilder. De bistår og er våpendrager for et bredt spekter av klienter i energibransjen, herunder kraftselskaper, industriselskaper, internasjonale investorer, leverandører og entreprenører, långivere og andre aktører i kraftmarkedet. Les mer om advokatfirmaet på på wr.no

Kontaktpersoner

Tormod L. Nilsen, Partner, e-post: tln@wr.no,  telefon: 90 58 04 78

Caroline S. Landsværk, e-post cln@wr.no, telefon 93 41 95 19

Advokathjelp offentlige anskaffelser

Regler om offentlig anskaffelse er komplisert materie. Medlemsbedrifter i Energi Norge og NHO kan få råd og hjelp av NHOs anskaffelseseksperter om lov og forskrift om offentlige anskaffelser, konkrete anbudskonkurranser og håndhevelse av regelverket.

Våre erfarne advokater er blant de beste på feltet.

Kontaktpersoner for spørsmål om offentlige anskaffelser (for medlemmer)

Juridisk rådgivning innen arbeidsrett

Som medlem i Energi Norge er advokathjelp innen arbeidsrett inkludert i kontingenten.

Vår advokat Ståle Borgersen har spesiell kunnskap om bedrifter i kraftnæringen og rettigheter og plikter ved virksomhetsoverdragelser. Han er forhandlingsleder i tariffoppgjøret for avtale 330-Energioverenskomsten der EL og IT Forbundet er motpart.

Alle NHO sine regionkontor har en lokal advokat som også kan hjelpe deg.

Medlemmer kan ringe 23 08 84 40 eller bruke chat på Arbinn.no for å få kontakt med advokat. Tjenesten er åpen på hverdager fra kl 8-16.