Roan vindpark på fjellet med en vei opp til vindmøllene. Foto

Vindkraft på land

Vindkraft er en del av løsningen for å dekke samfunnets fremtidige kraftbehov. Det krever forutsigbare, stabile konsesjonsprosesser.

Dette mener vi om vindkraft på land

Vindkraft trenger forutsigbare, stabile konsesjonsprosesser.

Nytt konsesjonssystem for vindkraft på land

Les mer om konsesjonssystem for bygging av vindkraft på land.

Dette er nærvind

Nærvindkonseptet har fått bred støtte fra mange politikere samt Energikommisjonen. Fornybar Norge har flere medlemsbedrifter som ønsker å utvikle nærvind, og ser på nærvind som et viktig supplement til større vindkraftverk og annen fornybar kraft.

Tall / Fakta

  • Vindkraft står i et normalår for omtrent 15 av 155 TWh med kraftproduksjon i Norge. Vannkraft står for omtrent 138 TWh. Det viser NVEs statistikk. Andelen vindkraft i et normal år er ventet å stige med et par TWh fordi en del nye anlegg nå blir satt i drift.

  • I 2020 og 2021 ble det satt i drift omtrent 10 TWh med ny kraftproduksjon i Norge. 8 av disse var vindkraft. Det viser NVEs statistikk.

Aktuelle nyheter
  1. Myter i vindkraftdebatten

    Det finnes mange fortellinger om vindkraft og det norske strømmarkedet som ikke er sanne. Det handler blant annet om mikroplast, arealer og ustabil kraft. Her kan du lese et oppgjør med mange av påstandene.