Ungdommer jobber med et eksperiment i en fysikktime. Foto

Rekruttering og kompetanse

Riktig kompetanse er en nøkkelfaktor for verdiskaping og vekst.