Fornybar Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for hele fornybarnæringen. Vi jobber for fornybare og bærekraftige energiløsninger som bidrar til å kutte klimagassutslipp og skape nye arbeidsplasser og inntekter for Norge.

Vi har medlemmer i hele verdikjeden, inkludert fornybar energiproduksjon på land og til havs, nettselskaper, entreprenører, strømsalg, leverandører og rådgivere.

Fornybar Norge er en fusjon av Energi Norge og Norwea fra januar 2023.

Mer om Fornybar Norge

  • Jobber for at fornybarnæringen gis rammevilkår som skaper lønnsomhet og konkurranseevne, samt bærekraftige energiløsninger og sameksistens med andre samfunnsinteresser.
  • Er næringens stemme i partssamarbeidet og forhandler med arbeidstakersiden om lønns- og arbeidsbetingelser på vegne av medlemsbedriftene.
  • Tilbyr medlemmer faglig rådgivning innen næringspolitikk, arbeidsgiverforhold, HMS, anskaffelser, medie- og samfunnskontakt, samt gode avtaler innen pensjon, forsikring og advokattjenester.
  • Tilrettelegger møteplasser for aktørene på fornybarfeltet og tilbyr av kurs, konferanser og ulike arrangementer gjennom datterselskapet Fornybarakademiet AS.
  • Utvikler og leder forskningsprosjekter på vegne av næringen for å bidra til økt kunnskap, kompetanse og en sterkere fornybarnæring.
  • Rundt 60 ansatte, hvorav to ansatte ved vårt kontor i Brüssel.
  • Tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) samt 
  • det nordiske samarbeidet Nordenergi og de europeiske bransjeorganisasjonene Eurelectric og WindEurope.
  • Er miljøfyrtårnsertifisert.
Formelle dokumenter

Fornybar Norges vedtekter

Fornybarakademiet AS vedtekter