Vårt klima- og miljøarbeid

Publisert

Fornybar Norge jobber hver dag for å gjøre Norge til et nullutslippssamfunn med vekst og verdiskaping basert på fornybar energi, elektrifisering og annen utslippsfri energibruk.

 

Vi er opptatt av hva vi selv gjør internt i egen organisasjon for å bidra til grønn omstilling. Dette ansvaret tar vi på alvor. Vi er stolte av at vi i september 2022 ble sertifisert som Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårnsertifisert

Fornybar Norge er Miljøfyrtårnsertifisert. Vi oppfyller konkrete krav til:

  • avfallshåndtering
  • energibruk
  • arbeidsmiljø
  • innkjøp
  • transport

Dette gjelder også for gjennomføring av våre kurs og konferanser. Gjennom Miljøfyrtårn har vi etablert et effektivt miljøledelsessystem. Det gir oss redskaper for å jobbe kontinuerlig og målrettet med å øke egne miljøprestasjoner og redusere klimaavtrykket. 

Langsiktige mål for vårt miljøarbeid

Fornybar Norge har følgende langsiktige mål for vårt miljøarbeid:

  • Overholde krav fra myndigheter og egne krav som gjelder vår virksomhet.
  • Utøve miljøledelese og kontinuerlig se etter forbedringer i henhold til Miljøfyrtårnsertifiseringen.
  • Minimere eget miljøavtrykk i våre egne jobbreiser, og som tilbyder av kurs og konferanser.
  • Som bransjeorganisasjon bidra til økt kompetanse om næringens miljøavtrykk og motivere til bedre presetasjoner.

Målene er forankret hos ledelsen i Fornybar Norge. De skal gjennomsyre de valgene vi tar til daglig. Vi utfordrer oss selv og er kreative på områder vi kan gjøre en forskjell for miljøet. 

Våre miljødata

Måling av miljødata er helt avgjørende for å kunne skape positive endringer. Alle Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter må årlig fylle ut sine klima- og miljødata i skjemaet for innrapportering i styringsverktøyet. Se Fornybar Norge sine resultater og statistikk for egne klima- og miljødata her.

Om Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøledelsessystem og miljøsertifikat. Det er et godt verktøy til å følge opp og jobbe kontinuerlig med å redusere virksomhetens miljøpåvirkninger, og til å dokumentere egen miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Miljøfyrtårnsertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

Sertifiseringen er også en anerkjent miljøsertifiseringsordning på lik linje med de internasjonale miljøsertifiseringsordningene ISO 14001 og EMAS.

For å lese mer sertifiseringsordningen kan du gå inn på Miljøfyrtårn sine hjemmesider, eller ta kontakt på .

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: