Lyse. Foto: Kristofer Ryde/Lyse
Lyse. Foto: Kristofer Ryde/Lyse

Innovasjon og forskning

Fornybar Norge skal bidra til at Norge hurtigst mulig blir et nullutslippssamfunn med vekst og verdiskaping basert på fornybar energi, elektrifisering og annen utslippsfri energibruk. For å få til dette er forskning, innovasjon, kompetanse og teknologiutvikling avgjørende.
 

Vår forsknings- og innovasjonsstrategi

 • Gjennom et felles løft for elektrifisering bidra til ny industri, verdiskaping og innovasjon, slik at Norge kan bli et av de mest innovative landene i Europa.
 • Påvirke rammebetingelser og forskningspolitikken både nasjonalt og internasjonalt, for å fremme fornybarnæringens konkurransekraft og øke grønn norsk verdiskaping
 • Skape allianser i forskningsmiljøene og være en pådriver for at forskningen er relevant
 • Synliggjøre bransjen som nyskapende og innovativ
 • Påvirke næringspolitiske rammebetingelser gjennom faktabasert kunnskap
 • Pådriver for fellesfinansiert forskning og innovasjon innen fornybar energi, kraftsystem og marked
 • Pådriver for at bransjen tar i bruk ny teknologi og standardiserer prosesser for å gjøre bransjen mer effektiv

Hva kan vi tilby?

Fornybar Norge representerer over 400 bedrifter i fornybarnæringen. Over 60 bedrifter deltar i ulike fellesfinansierte prosjekter i samarbeid med oss. 

 • Vi har lang erfaring som prosjekteier av innovasjonsprosjekter for næringslivet
 • Vi har et solid opparbeidet nettverk og kan være en sentral aktør i ulike forskningsprosjekter
 • Vi har dedikerte rådgivere innen forskningsområdene energisektoren jobber med
 • Vi kan formidle forskningsresultater gjennom kurs og konferanser, veiledere og resultater som gjøres tilgjengelig
 • Vi kan bidra til at bransjen tar i bruk forskningsresultater gjennom å samarbeide om piloter og demonstrasjoner
Nyheter om forskning og innovasjon
Vi er partner i følgende Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

Vi deltar i flere FMEer, som alle skal bidra til å løse sentrale utfordringer på energiområdet, utvikle løsninger for lavutslippssamfunnet og styrke innovasjonsevnen i næringslivet.

 
Fornybar Norge sitter i styret, har fagrepresentanter i arbeidspakkene og koordinerer våre medlemmers deltakelse.
Fornybar Norge sitter i styret, har fagrepresentanter i arbeidspakkene og koordinerer våre medlemmers deltakelse.
Fornybar Norge sitter i styret og har fagrepresentanter i arbeidspakkene.
Fornybar Norge sitter i styret og har fagrepresentanter i arbeidspakkene.
Energi Norge har fagrepresentanter i relevante arbeidspakker.
Energi Norge har fagrepresentanter i relevante arbeidspakker.
Energi Norge er partner.
Energi Norge er partner.
Vi er partner i følgende forskningsinstitutt og -senter
Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Solgun Furnes. Foto
 • Solgun Furnes
 • Rådgiver