Kristofer Ryde / Lyse
Kristofer Ryde / Lyse

Innovasjon og forskning

Innhold

Energi Norges oppdrag er å fremme fornybarnæringens konkurransekraft, for å øke grønn norsk verdiskaping. For å få til dette vil forskning, innovasjon, kompetanse og teknologiutvikling bli avgjørende.
 

Energi Norges forsknings- og innovasjonsstrategi

 • Gjennom et felles løft for elektrifisering bidra til ny industri, verdiskaping og innovasjon, slik at Norge kan bli et av de mest innovative landene i Europa.
 • Påvirke rammebetingelser og forskningspolitikken både nasjonalt og internasjonalt, for å fremme fornybarnæringens konkurransekraft og øke grønn norsk verdiskaping
 • Skape allianser i forskningsmiljøene og være en pådriver for at forskningen er relevant
 • Synliggjøre bransjen som nyskapende og innovativ
 • Påvirke næringspolitiske rammebetingelser gjennom faktabasert kunnskap
 • Pådriver for fellesfinansiert forskning og innovasjon innen fornybar energi, kraftsystem og marked
 • Pådriver for at bransjen tar i bruk ny teknologi og standardiserer prosesser for å gjøre bransjen mer effektiv

Hva kan Energi Norge tilby?

Energi Norge representerer over 290 bedrifter som produserer, frakter og selger strøm og varme. Ved å stå sammen om forskning og innovasjon vil alle i bransjen kunne tilegne seg ny kunnskap for økt effektivitet og verdiskaping. Over 60 bedrifter deltar i ulike fellesfinansierte prosjekter i samarbeid med Energi Norge. I tillegg har Energi Norge mange FoU-prosjekter med næringspolitisk vinkling.

 • Vi har lang erfaring som prosjekteier av innovasjonsprosjekter for næringslivet
 • Vi har et solid opparbeidet nettverk og kan være en sentral aktør i ulike forskningsprosjekter
 • Vi har dedikerte rådgivere innenfor forskningsområdene energisektoren jobber med
 • Vi kan formidle forskningsresultater gjennom kurs og konferanser, veiledere og resultater som gjøres tilgjengelig
 • Vi kan bidra til at bransjen tar i bruk forskningsresultater gjennom å samarbeide om piloter og demonstrasjoner
Nyheter om forskning og innovasjon
 1. Nyhet, Strømnett, Forskning

  Oppfordrer bransjen til fellesfinansiert forskning

  En lønnsom og fremtidsrettet fornybarnæring forutsetter mer forsking og innovasjon. Energi Norge jobber aktivt med å samle bransjen gjennom felles søknader til forskningsrådet.

 2. Nyhet, Forskning

  Forskningsrådet støtter viktig vannkraftprosjekt

  Et forskningsprosjekt som skal ivareta god balanse mellom lokalt miljø og den regulerbare vannkraften får 5,7 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet. Energi Norge er ansvarlig og skal administrere prosjektet.

 3. Nyhet, Fornybar produksjon, Forskning

  Deler ut én milliard til laboratorier og utstyr

  Forskningsmiljøer over hele landet får én milliard kroner til forskningsanlegg, laboratorier, utstyr og databaser. Forskningssenteret på vannkraft, FME HydroCen, er en av de utvalgte som får støtte.

 4. Nyhet, Strømnett, Forskning

  Skal finne rettferdige energiløsninger

  Forskningssenter på NTNU får 300 millioner kroner til å forske på rollen til energisystemet i omstillingen til nullutslippssamfunnet. Rettferdig og demokratisk omstilling blir en viktig del av arbeidet.

 5. Nyhet, Energibruk og klima , Forskning

  Norge kan tjene 210 milliarder på elektrifisering

  Ny rapport viser at eksport av elektrifiseringsteknologi kan gi en netto verdiskaping på 210 milliarder kroner frem mot 2040. Økt satsing på forskning og utvikling og proaktiv næringspolitikk blir avgjørende.

Energi Norge er partner i følgende Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

Energi Norge deltar i flere FMEer, som alle skal bidra til å løse sentrale utfordringer på energiområdet, utvikle løsninger for lavutslippssamfunnet og styrke innovasjonsevnen i næringslivet.

 
Energi Norge sitter i styret, har fagrepresentanter i arbeidspakkene og koordinerer våre medlemmers deltakelse.
Energi Norge sitter i styret og har fagrepresentanter i arbeidspakkene.
Energi Norge har fagrepresentanter i relevante arbeidspakker.
Energi Norge er partner.

Energi Norge er partner i følgende forskningsinstitutt og -senter

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: