Kristofer Ryde / Lyse
Kristofer Ryde / Lyse

Innovasjon og forskning

Innhold

Resultater fra forsknings- og innovasjonsprosjekter

Vis filtrering

8 resultater

Type artikkel
Velg område
8 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Fornybar energi, Ferdige forskningsprosjekter

  Digitalisering: RDS-Hydro Power

  RDS-Hydro Power er en ny referansestruktur for vannkraften, basert på internasjonalt anerkjente standarder som er tilpasset vannkraftens behov. Den kan brukes på tvers av systemer, fagfelt og dagens silo-strukturer for data og informasjon.

 2. Fornybar energi, Ferdige forskningsprosjekter

  Vannkraft: MonitorX

  MonitorX var et forskningsprosjekt med mål om å utvikle modeller for optimal levetidsutnyttelse av vannkraftanlegg, basert på overvåking av teknisk tilstand og risiko. Resultatene fra prosjektet finner du på denne siden.

 3. Forskning, Nett, Ferdige forskningsprosjekter

  Nett: Effektiv fornyelsesplanlegging i kraftnett (REPLAN)

  Store deler av distribusjonsnettet nærmer seg planlagt økonomisk alder. Dette prosjektet har utviklet effektive metoder for å analysere fornyelsesbehovet, og det er utarbeidet et analyseverktøy som kan hjelpe selskapene i å ta riktige investeringsvalg.

 4. Marked, Ferdige forskningsprosjekter

  Elektrifisering: Markedsmodeller for elektrisk transport

  Elektrisk transport er en viktig del av det fornybare og fullelektriske samfunnet. Norge har kommet lengre enn de fleste andre land, men hvordan fungerer markedsmodellen for elektrisk transport i Norge i dag. Er organiseringen optimal ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv?

 5. Nett, Ferdige forskningsprosjekter

  Sol og nett: Integrering av plusskunder i distribusjonsnettet

  Energi Norge har i samarbeid med nettselskapene med flest plusskunder og SINTEF Energi, gjennomført et prosjekt for å forenkle integreringen av plusskunder i distribusjonsnettet. Dette inkluderer bedre planleggingsmetodikk og anbefalinger for integrering, som er sammenfattet i en veileder.

 6. Fornybar energi, Ferdige forskningsprosjekter

  Vindkraft: INTACT

  Det er behov for bedre innsikt i hvilke tiltak som er effektive i å redusere eventuelle negative påvirkninger på fugler ved vindkraftverk. Dette prosjektet fortsetter arbeidet gjort i forskningsprosjektet BirdWind og litteraturgjennomgangen utført som forprosjekt til INTACT.

 7. Nett, Ferdige forskningsprosjekter

  Nett: Maskinlæringsalgoritmer for tilstandsvurdering av PEX-kabler

  I prosjektet er det utviklet en ny metode for tilstandskontroll av kabler i distribusjonsnettet. Sammen med data fra en maskinlæringsalgoritme, vil brukeren få tolket tilstanden og tiltak på PEX-kabelanlegget.

 8. Fornybar energi, Ferdige forskningsprosjekter

  Flomdemping: FlomQ

  Hovedmålet med prosjektet, som ble avsluttet sommeren 2018, var å komme fram til et robust vitenskapelig grunnlag for å kunne revidere dagens retningslinjer for flomestimering i Norge. Sluttrapport er nå tilgjengelig for nedlasting.