Person med stor ryggsekk ser utover fjell og vann. Foto

Bærekraft

Fornybarnæringen er en viktig del av løsningen for at Norge skal nå sine klimamål

EUs taksonomi

EUs taksonomi skal bidra til økte investeringer i bærekraftige aktiviteter som fører til det grønne skiftet. Taksonomien er et klassifiseringssystem som skal gjøre det enklere å vurdere om ulike investeringer er i tråd med langsiktige klima- og miljømål.

Bærekraftsrapportering

Her kan du lese alt du trenger å vite om bærekraftsrapportering.

Eksempler på bærekraftstiltak

Eksempler på bærekraftstiltak

Fornybarnæringen er en viktig del av løsningen for at Norge skal nå sine klimamål. Her kan du se eksempler på hva næringen selv bidrar med. Her finner du eksempler på tiltak for å beskytte miljø, plante- og dyreliv.

En grønnere fornybarnæring - Muligheter og utfordringer

Bærekraftsrapport

En rapport utarbeidet av PwC for Energi Norge som kartlegger utfordringer og mulighet norsk fornybarnæring står overfor knyttet til klima, miljø og natur (2022).

Fagnettverk bærekraft

Bærekraftsnettverket er en lærings- og samarbeidsarena for fornybarnæringen. Her drøfter vi problemstillinger knyttet til bærekraft i fornybar energi generelt og klima, natur og miljø spesielt.

Nettverket er medlemsdrevet med bistand fra Fornybar Norge. Det er åpnet for alle våre medlemmer.

Har du bærekraft som hele eller deler av ditt ansvarsområde, eller er du interessert i temaet så

Det er ingen begrensning på deltagere per organisasjon, og heller ikke noe krav til bakgrunnskunnskap innen temaet. Målet er å dele kunnskap og å lære av hverandre.

Artikler om bærekraft

  1. Workshop om taksonomirapportering for vannkraft

    Fornybar Norge arrangerte 7. desember en workshop om bærekraftsrapportering for vannkraft. Her ble det diskutert hvordan vannkraftselskaper skal forholde seg til rapporteringskravene i EUs taksonomi for bærekraftig finans. 

  2. Fornybar Norge etablerer egen portal om bærekraft

    Utfordringene og dilemmaene knyttet til natur, klima og sosiale forhold er mange og det blir ikke enklere med utvidete krav om rapportering. Økte krav til bærekraft  kommer samtidig som produksjonen av fornybar kraft skal opp og mer nett på plass for å gjøre kraften tilgjengelig for det grønne skiftet. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Vegard Pettersen
  • Vegard Pettersen
  • Bransjedirektør bærekraft
Profilbilde Martin Ødegaard
  • Martin Ødegaard
  • Digital kommunikasjonsrådgiver