Fornybar Norge etablerer egen portal om bærekraft

Publisert

Person med stor ryggsekk ser utover fjell og vann. Foto

Photo by Colin Moldenhauer on Unsplash. Foto: Colin Moldenhauer / Unsplash

Utfordringene og dilemmaene knyttet til natur, klima og sosiale forhold er mange og det blir ikke enklere med utvidete krav om rapportering. Økte krav til bærekraft  kommer samtidig som produksjonen av fornybar kraft skal opp og mer nett på plass for å gjøre kraften tilgjengelig for det grønne skiftet. 

- Dette er bakteppet når Fornybar Norge etablerer en portal om bærekraft på egen nettside sier næringspolitisk rådgiver med særlig ansvar for miljø og bærekraft, Vegard Pettersen.

Mange av Fornybar Norges medlemsbedrifter har høye ambisjoner på klima og miljø og ønsker å være åpne om egen påvirkning.

- Nå møter selskapene mer omfattende krav til rapportering, og med denne portalen ønsker vi bidra til at de blir kjent med og kan møte kravene sier Øistein Schmidt Galaaen, Direktør for Produksjon og bærekraft.

- Gjennom denne portalen vil vi gi informasjon om krav og bestemmelser samtidig som råd, tips og god praksis vil bli delt.

Sidene om bærekraft vil bli strukturert innenfor de tre områdene Bærekraftsrapportering, EUs taksonomi for bærekraftig finans og God praksis.

– Vi ønsker å supplere faktainformasjon med konkrete eksempler og historier om hvordan medlemsbedrifter løser utfordringer, sier Vegard Pettersen, som oppfordrer bedriftene til å ta kontakt og dele erfaringer.

Her finner du Fornybar Norges Bærekraftsportal

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Vegard Pettersen
  • Vegard Pettersen
  • Bransjedirektør bærekraft
Profilbilde Øistein Schmidt Galaaen
  • Øistein Schmidt Galaaen
  • Direktør produksjon og bærekraft