Innhold

Kurs og konferanser

Energi Norge er den største tilbyderen av kurs og konferanser til fornybarnæringen, med over 100 arrangementer årlig. I tillegg utvikler og leder vi store forskningsprosjekter på vegne av næringen, for å bidra til økt kunnskap og kompetanse. Energi Norge tilbyr også en bred portefølje av fagpublikasjoner.

Den 2. og 3.desember samler vi bransjeaktører og fageksperter til to inspirerende digitale dager. Vi sees!

Vis filtrering

14 resultater

Type arrangement
Velg område
14 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. 10. desember 2020,

  Digitalt

  Opprinnelsesmerket strøm

  Dette kurset gir deg en solid introduksjon til opprinnelsesmerket strøm og opprinnelsesgarantiordningen.

 2. 7. januar 2021,

  Digitalt

  Ny nettleiemodell

  Nye tariffmodeller i distribusjonsnettet diskuteres i mange europeiske land.

 3. 12. januar 2021,

  Digitalt

  Reguleringsmodellen

  Dette webinaret vil omfatte det som skjer av utvikling knyttet til reguleringsmodellen.

 4. 21. januar 2021,

  Digitalt

  Markedsføring av strømavtaler

  Hvordan skal det opplyses om priser og vilkår i markedsføring av strømavtaler? Hvilke krav stiller markedsføringsloven til telefonsalg, dørsalg, e-post og annen direkte markedsføring? Vi går også gjennom kravene til å kunne dokumentere påstander som brukes i markedsføring, f.eks. påstander om bærekraft og sammenligninger med konkurrenter.

 5. 25. - 29. januar 2021,

  KRMs kurssenter, Geilo

  Turbinregulator og damluker, praktisk drift og vedlikehold

  Ukeskurs i praktisk innføring i vedlikehold og systemforståelse av turbinregulatorer og damluker, med hovedvekt på hydraulikk og styresystemer.

 6. 27. januar 2021,

  Digitalt

  Drift og tilsyn av mekaniske komponenter i vassdragsanlegg

  Vassdragsteknisk Forums årlige temadag vil i 2021 ha temaet Drift og tilsyn av mekaniske komponenter i vassdragsanlegg. NVE, regulanter og konsulenter snakker om utfordringer, utførelse og løsninger.

 7. 28. januar 2021,

  Digitalt

  Vassdragsteknisk forum, vintermøte 2021

  Vassdragsteknisk forum vintermøte er et årlig arrangement for utveksling av driftserfaringer og presentasjoner av nyvinninger, teknologi, miljø og sikkerhet.

 8. 2. februar 2021,

  Digitalt

  Fra marked til turbin

  Kraftsystemet ser annerledes ut i dag enn for noen år tilbake. Markeder endres, og nye kommer til. Frekvenskvalitet, ubalanser og reserver er nøkkelord.

 9. 9. februar 2021,

  Digitalt

  Tolkning av byggherreforskriften

  Byggherreforskriften er revidert og ny forskrift gjøres gjeldende fra 1/1-2021. Forskriften har vært revidert tidligere, og i 2010 var siste omfattende revidering.

 10. 10. februar 2021,

  Webinar

  Kraftmarkedet og strømprisen

  Forrige vinter var strømprisene uvanlig lave i Norge. Prisene vil svinge mer, og vi vil få flere perioder med svært høye og svært lave priser framover. Hva er det som skaper prissvingninger og hvordan kan prisrisiko håndteres?