Energi Norge

Innhold

Energi Norge

Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthuns gate 27
0368 Majorstuen, Oslo

Postadresse
Postboks 7184 Majorstuen,
0307 Oslo

Fakturaadresse
Vi tar imot EHF-faktura.

E-post: efaktura@nho.no

Telefon/epost
Presse: 920 36 600
Sentralbord: 23 08 89 00
post@energinorge.no

Selskapsinformasjon
Org.nr: 882 818 632

Sosiale medier
Twitter
Instagram
Facebook
LinkedIn

Energi Norge AS - EnergiAkademiet

Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthuns gate 27
0368 Majorstuen, Oslo

Post- og fakturaadresse
Postboks 7184 Majorstuen,
0307 Oslo

Telefon/epost
Sentralbord: 23 08 89 00
post@energinorge.no

Selskapsinformasjon
Org.nr: 982 745 764
MVA-nr: NO 982 745 764 NO

Sosiale medier
Twitter
Instagram
Facebook
LinkedIn

Energi Norges Brüsselkontor

Besøksadresse
Rue de la Loi 227
BE-1040 Brussel
Belgium

Postadresse
Postboks 7184 Majorstuen,
0307 Oslo

Telefon/epost
+ 32 498970397
ehs@energinorge.no