Energi Norge

Innhold

Energi Norge og Energi Norge AS

Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthuns gate 27
0368 Majorstuen, Oslo

Postadresse
Postboks 7184 Majorstuen,
0307 Oslo

Fakturaadresse
Vi tar imot EHF-faktura.

E-post: efaktura@nho.no

Telefon/epost
Presse: 920 36 600
Sentralbord: 23 08 89 00
post@energinorge.no

Selskapsinformasjon
Energi Norge
Org.nr: 882 818 632

Energi Norge AS
Org.nr: 982 745 764
MVA-nr: NO 982 745 764 NO

Sosiale medier
Twitter
Instagram
Facebook
LinkedIn

Nettbutikk
E-post: nettbutikk@energinorge.no

Energi Norges Brüsselkontor

Besøksadresse
Rue de la Loi 227
BE-1040 Brussel
Belgium

Postadresse
Postboks 7184 Majorstuen,
0307 Oslo

Telefon/epost
+ 32 498970397
ehs@energinorge.no