Fornybarakademiet - kunnskap for en fornybar fremtid

Største tilbyderen av kurs og konferanser til fornybarnæringen

Kommende arrangement

  1. , Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen

    God organisering og drift av nett

    I samarbeid med Distriktsenergi og THEMA Consulting arrangerer Fornybar Norge et seminar for nettselskapene. Formålet er å lære hvordan nettselskap tenker rundt egen organisering og drift og dele erfaringer rundt dette. Nettselskapene har samme oppgaver og ansvar, men drift og organisering er forskjellig. Et godt utgangspunkt for for læring og erfaringsdeling!

  2. , Digitalt

    KI og nett

    KI er på full fart inn i nettvirksomheten. Hvilken nytte kan vi forvente at dette får?