Alle arrangement

Vis filtrering

36 resultater

Type arrangement
Velg område
36 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. 19. mai 2022,

  Digitalt

  Samarbeid Statnett og nettselskap om nettutvikling gjennom områdeplaner, og informasjon rundt transmisjonsnettariff og flaskehalsinntekter

  I samarbeid med Distriktsenergi og Statnett inviterer Energi Norge til et felles webinar hvor vi får en gjennomgang av nettutvikling gjennom regionale områdeplaner.

 2. 19. mai 2022,

  Digitalt

  RMEs rapporter om nye oppgavevariabler

  Hvert år analyseres nettselskapenes effektivitet og rangeres ut fra hvor mye ressurser de bruker på å bygge, drifte og vedlikeholde nettinfrastrukturen. Med utgangspunkt i analysen bestemmes nettselskapenes avkastning. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) jobber med å forbedre analysen og ønsker innspill fra bransjen.

 3. 30. mai - 3. juni 2022,

  Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo

  Damsikkerhet I uke 22 2022

  Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.

 4. 31. mai 2022,

  Eliaden, Lillestrøm

  Seminar om Elektroinstallatørprøven

  Seminaret tar for seg oppbyggingen av Elektroinstallatørprøven, søkeprosessen, krav til virksomhetene, og belyser mulighetene i praksis.

 5. 31. mai 2022

  Årlig symposium i EU/EØS-energirett

  Nordisk institutt for sjørett, UiO:Energi og Energi Norge har i samarbeid gleden av å invitere til symposium i EU-EØS-energirett.

 6. 31. mai - 1. juni 2022,

  Thon Hotel Arena

  Elmåledagene 2022

  Energi Norge har i samarbeid med REN AS gleden av å invitere til Elmåledagene 2022. Elmåledagene gjennomfører vi i Lillestrøm, samtidlig som Eliaden 2022! Mer informasjon om program, tematikk og praktisk informasjon kommer fortløpende!

 7. 1. - 2. juni 2022,

  Radisson Blu Hotel Nydalen

  NVF 2022 - Nasjonal veileder for funksjonskrav i kraftsystemet

  Nasjonal veileder for funksjonskrav i kraftsystemet (NVF) oppdateres i 2022. Vi tar en gjennomgang av begrunnelsene for funksjonskravene og hører med representanter fra berørte parter om deres vurdering av endringene.

 8. 1. juni 2022,

  Eliaden, Lillestrøm

  Seminar om Elektroinstallatørprøven

  Seminaret tar for seg oppbyggingen av Elektroinstallatørprøven, søkeprosessen, krav til virksomhetene, og belyser mulighetene i praksis.

 9. 1. juni 2022,

  Digitalt

  PPA-avtaler i fornybarnæringen

  PPA-avtaler blir mer og mer benyttet i fornybarnæringen. Bli med på dette webinaret og få en innføring i hva det er, hvem det er mest aktuelt for og de økonomiske og juridiske hensyn som må ligge til grunn.

 10. 8. juni 2022,

  Digitalt

  Tilstrekkelig ladeinfrastruktur – dette klarer vi vel?

  Elektrifisering av landtransport krever massiv utbygging av ladeinfrastruktur. Dette fordrer både samarbeid og samordning mellom alle involverte aktører. Klarer vi målene innen 2030?