Webinar

Vis filtrering

9 resultater

Type arrangement
Velg område
9 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. 19. mai 2022,

  Digitalt

  Samarbeid Statnett og nettselskap om nettutvikling gjennom områdeplaner, og informasjon rundt transmisjonsnettariff og flaskehalsinntekter

  I samarbeid med Distriktsenergi og Statnett inviterer Energi Norge til et felles webinar hvor vi får en gjennomgang av nettutvikling gjennom regionale områdeplaner.

 2. 19. mai 2022,

  Digitalt

  RMEs rapporter om nye oppgavevariabler

  Hvert år analyseres nettselskapenes effektivitet og rangeres ut fra hvor mye ressurser de bruker på å bygge, drifte og vedlikeholde nettinfrastrukturen. Med utgangspunkt i analysen bestemmes nettselskapenes avkastning. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) jobber med å forbedre analysen og ønsker innspill fra bransjen.

 3. 1. juni 2022,

  Digitalt

  PPA-avtaler i fornybarnæringen

  PPA-avtaler blir mer og mer benyttet i fornybarnæringen. Bli med på dette webinaret og få en innføring i hva det er, hvem det er mest aktuelt for og de økonomiske og juridiske hensyn som må ligge til grunn.

 4. 8. juni 2022,

  Digitalt

  Tilstrekkelig ladeinfrastruktur – dette klarer vi vel?

  Elektrifisering av landtransport krever massiv utbygging av ladeinfrastruktur. Dette fordrer både samarbeid og samordning mellom alle involverte aktører. Klarer vi målene innen 2030?

 5. Innføring i merverdiavgift for energiselskap

  Jobber du med avgiftsspørsmål i energibransjen? Kurset vil gi deg en gjennomgang av metoder for å identifisere og håndtere MVA-utfordringer, som energibransjen ofte stilles ovenfor.

 6. 13. juni 2022,

  Digitalt

  Det du trenger å vite om EUs tredje og fjerde energimarkedspakke

  Det kan være vanskelig å henge med i EUs energilovgivning, men påvirkningen den har på norsk fornybarnæring er stor. Bli med på dette webinaret for å få en overordnet og forståelig innføring i det viktigste du trenger å vite om EUs tredje og fjerde energimarkedspakke.

 7. 21. juni 2022,

  Digitalt

  Nettregulering - høring rammevilkår

  Reguleringsmodellen er svært viktig for nettselskapenes økonomi og insentiver til å gjøre investeringer og drive vedlikehold.

 8. 18. august 2022,

  Digitalt

  Nettilknytning og nettkostnader

  Størrelsen på investeringene i distribusjonsnettet avhenger ofte av bestillingene som kundene gjør. Har nettselskapene noen virkemidler for å begrense disse?

 9. 20. september 2022,

  Digitalt

  Nettutbygging - Fordeling av kostnader ved graving av grøfter

  Kostnadene ved å grave grøfter er en svært stor andel av de totale kostnadene når en skal bygge nytt kraftnett.