Rekruttering til fornybarnæringen

Fornybar Norges rekruttering- og kompetansepolitikk er rettet mot fagutdanning, ingeniør og sivilingeniør og andre relevante utdanninger for fornybarnæringen. Vi jobber for å skape møteplasser mellom utdanning, forskning og næringsliv, samt inspirere ung til å velge en utdanning innen fornybar energi.

Vil du jobbe med fremtidens løsninger?

Fornybarnæringen er i vekst. Økt investeringstempo, kombinert med at mange går av med pensjon i de neste årene, medfører et stort behov for å rekruttere nye, kloke hoder til næringen.

Kraftfull fysikktime

For å inspirere elever til å velge en kraftrelatert ingeniørutdanning, har Energi Norge lagt til rette for at ingeniører hos medlemsbedriftene kan undervise i en fysikktime på videregående skole. Vi har laget en informasjonspakke om "Kraftfull fysikktime", som inneholder en inspirasjonsfilm og undervisningsmateriell. 

Våre viktigste samarbeidspartnere:

Annet rekrutteringsmatriell:

Kraftskolen

Kraftskolen 2.0 er en filmbasert læringsressurs om energi. Hovedmålgruppen er elever i videregående skole og ungdomsskolen.