Veileder: Fremtidens fagarbeider i kraftnæringen

Les Energi Norge og EL og IT Forbundets veileder om fremtidens fagarbeider i kraftnæringen. En veileder for partssammensatt opplæringsutvalg (september 2019).