Energi Norge

Innhold

Publikasjoner

Vi arbeider for øyeblikket med å flytte alle publikasjoner over til den nye nettsiden. Denne prosessen tar noe lengre tid enn planlagt. Dersom du ikke skulle finne den publikasjonen du leter etter i vår nye nettbutikk, kan du i en overgangsperiode finne den her.

Vis filtrering

333 resultater

Velg område
Type dokument
333 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høringssvar: Modernisering av vannkraftlover

  Les Energi Norges høringssvar til forslaget om endringer i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven fra 1917 (februar 2017).

 2. Rapport: Klimatiltak for Europa etter 2020

  Les Energi Norges forslag til hvordan Europa kan løse klimautfordringen etter 2020. Innspillet er på engelsk.

 3. Rapport: Bør støtte til moden fornybarteknologi fases ut?

  Les rapporten som Thema Consulting Group har utarbeidet på oppdrag fra Energi Norge om det uheldige forholdet mellom statsstøtte til moden fornybarteknologi og klimakvoteprisen (februar 2017).

 4. Brev: Innspill til OED om Vinterpakken

  Les Energi Norges brev til Olje- og energidepartementet (OED) hvor det særlig pekes på viktigheten av at Norge bidrar til å avklare de viktigste utestående markedsreguleringsspørsmålene i EU og sikre bedre konsistens med kvotehandelssystemet (februar 2017).

 5. Norsk definisjon av "nesten-nullenergibygg"

  Les notatet fra Thema Consulting Group som ser på om det er mulig å lage en norsk definisjon av "nesten-nullenergibygg" som likestiller bruk av det kollektive energisystemet i Norge med lokale fornybare løsninger. (Februar 2017)

 6. Forbud mot telefonmarkedsføring

  Se Energi Norges presentasjon fra høring i Stortingets familie- og kulturkomité 7. februar om lovforslaget om forbud mot telefonmarkedsføring.

Relaterte artikler

 1. Nyhet, Strømnett

  Ny kontraktstandard for anskaffelser

  Flere kraftselskaper har over tid etterspurt en balansert kontraktstandard for anskaffelser. Nå har en arbeidsgruppe med representanter fra flere medlemsbedrifter utviklet den nye KOLEMINI-kontraktstandarden.