Dokumentarkiv

Vis filtrering

454 resultater

Type dokument
Velg område
454 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høringssvar – avgift på landbasert vindkraft - produksjonsmodellen

  Vi avgrenser oss i denne uttalelsen fra prinsipielle spørsmål om vindkraftbeskatningen, i tråd med høringens fokus på skattetekniske forhold. Med denne avgrensningen støtter Energi Norge og Norwea i det alt vesentlige forslagene til forskriftsendring, men vil gjerne knytte noen kommentarer til enkelte forhold samt noen avklarende merknader.

 2. Bransjeveileder for HMS-statistikk - Sikker innrapportering

  All innrapportering av HMS-statistikk i kraftnæringen skal skje i henhold til samme veileder for å sikre identisk statistikkføring av nøkkeltall for helse, miljø og sikkerhet, og sammenligningsgrunnlag for egen og andre næringer.

 3. Felles anbefaling om ny modell for nettleie

  I juni 2021 vedtok Olje- og energidepartementet nye forskriftskrav om hvordan nettleien for alle kunder i distribusjonsnettet skal utformes. De nye kravene skulle tre i kraft 1.januar 2022, men har etter et vedtak av Olje- og energidepartementet 22. desember 2021 blitt utsatt til 1.juli 2022. Målet med forskriftsendringene er blant annet å oppnå økt nettutnyttelse, noe som kan bidra til lavere nettkostnader og nettleie over tid.

 4. Om markedsmekanismen og marginalprising i kraftmarkedet

  De høye strømprisene i høst og vinter har ført til diskusjoner om markedsmodellen generelt og om marginalprising spesielt. I dette notatet gjør vi rede for fordelene med dagens ordning og drøfter kort andre modeller som to-prissystem, regulerte priser o.l. Vi vurderer også konsekvensene av å forby eller redusere eksporten når magasinfyllingen er lav.

 5. Tidslinje havvind Sørlige Nordsjø II

  Sweco har på oppdrag fra Energi Norge analysert tiden det tar fra utdeling av areal til produksjon av havvind i Norge.

 6. Konkraft - havvind tilleggsmelding januar 2022

  KonKrafts Råd, i samarbeid med lederne i Energi Norge og EL og IT Forbundet mener at regjeringen må ha som mål at Norge skal ta en betydelig andel av den forventede utbyggingen av vindkraft i Europa og at det derfor må legges til rette for at det årlig kan bygges 2-3 GW lønnsom vindkraft på norsk sokkel gjennom 30- og 40-årene.

 7. Modeller for kompensasjon for høye strømpriser

  Notatet går gjennom ulike måter å utbetale kompensasjon for økte strømkostnader til husholdningene. Modellene som er skissert, er ikke gjensidig utelukkende, man kan for eksempel både sette en øvre inntektsramme for kompensasjon og differensiere kompensasjonen i forhold til både husholdningsstørrelse og boligtype.

 8. Gevinstrealisering av DSO-rollen

  Energiomstilling med storstilt elektrifisering, økt innslag av desentralisert produksjon og nye flytmønstre er utfordringer for driften av strømnettet. På oppdrag fra Energi Norge har Thema sett på nye verktøy for bedre samhandling i driftskoordineringen. (Oktober 2021)

 9. Kompensasjon til vindkraftkommuner: Produksjonsavgift gir ikke forutsigbarhet, og må erstattes av naturressursskatt og avgift i konsesjonsvilkårene

  Landbasert vindkraft er den billigste formen for ny kraftproduksjon i Norge, og skånsom utbygging vil måtte spille en sentral rolle for å møte samfunnets kraftbehov fra elektrifisering samtidig som kraftforedlende industri skal sikres konkurransedyktige kraftpriser, i tråd med bl.a. Hurdalsplattformen.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt