Energi Norge

Innhold

Dokumentarkiv

Vis filtrering

387 resultater

Type dokument
Velg område
387 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Rapport: Probabilistic analyses of dams - Experienceand recommendations - Phase II

  Rapporten er utarbeidet som en del av Energi Norge sitt FoU- prosjekt Damsikkerhet i et helhetlig perspektiv(DSHP), og inngår som et delprosjekt Evaluering av eksisterende betong- og murdammer. Rapporten erutarbeidet i samarbeid mellom Dr. techn. Olav Olsen og Norconsult.(2020)

 2. Rapport: DHSP-metoden for detaljert konsekvensutredning av dambrudd

  Dette er en delrapport i FoU-prosjektet Damsikkerhet i helhetlig perspektiv (DSHP), delprosjekt forbedret underlag ved klassifisering av dammer. Rapporten beskriver DSHP-metoden for detaljert vurdering av konsekvenser ved dambrudd som ble utviklet som en del av prosjektet.(mars 2020)

 3. Rapport: Damsikkerhet i et helhetlig perspektiv - Forbedret underlag ved klassifisering av dammer

  Denne rapporten fra oppsummerer arbeidet fra delprosjektet «Forbedret underlag ved klassifisering av dammer» somble utført i perioden 2017 – 2020 som en del av prosjektet «Damsikkerhet i et helhetlig perspektiv» i regi av Energ Norge. (mai 2020)

 4. Rapport: Utvikling av modell for verdideling for vindkraft-skatt og avgift

  KMPG har på oppdrag fra Energi Norge og Norwea utarbeidet en modell for hvordan verdideling fra vindkraft kan utformes. (2020)

 5. VTF referat 2020

  Her finner du referatene fra Vassdragsteknisk forum (VTF) i 2020.

 6. Høringssvar: Klimakur 2030

  Les Energi Norges høringssvar med anbefalinger om virkemidler knyttet til Klimakur 2030 (april 2020).

 7. Brev: Innspill til makroøkonomisk virkemiddelpakke

  Les Energi Norges innspill til regjeringen om makroøkonomisk virkemiddelpakke som følge av koronaviruset (april 2020).

 8. Notat: Tariffkonsekvens av produksjonsrelaterte nettinvesteringer

  Les notatet DNV GL har laget på oppdrag fra Energi Norge om tariffkonsekvens av produksjonsrelaterte nettinvesteringer (mars 2020).

Vi har en egen nettbutikk med et godt utvalg av forskrifter og normer, håndbøker, rapporter mm for fornybarnæringen.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt