Grunnrenteskatt vind: Regjeringens forslag kan gi konkurser og høyere priser for industrien

Publisert

En mann ser på en vindmølle

Over halvparten av norsk vindkraft selger kraften som produseres på langsiktige kraftsalgsavtaler. Illustrasjonsfoto. Foto: TrønderEnergi

Beregninger fra KPMG dokumenterer at eksisterende vindkraftverk kan gå konkurs som følge av grunnrenteskatt for vindkraft. Dette kan velte inngåtte industrikraftavtaler og redusere viljen til å investere i norsk næringsliv, ikke minst norsk havvind.

KPMGs gjennomgang viser sterkt redusert lønnsomhet og konkursfare

På oppdrag fra Norwea og Energi Norge har KPMG analysert virkninger av regjeringens forslag til grunnrenteskatt for eksisterende vindkraftverk. I motsetning til nye kraftverk får ikke disse trukket fra investeringskostnadene bortsett fra eventuelt resterende skattemessige avskrivninger mot den nye skatten som innføres.

«Den foreslåtte grunnrenteskatten vil i ytterste konsekvens kunne føre til konkurser. Dette gjelder særlig for vindkraftverk som er ferdig avskrevet skattemessig» skriver KPMG.

En overgangsordning må på plass for å sikre grønne investeringer mot konkurs

Vindkraftnæringen vil gjerne legge igjen mer penger nasjonalt og lokalt, men vi må unngå at grønne investeringer rammes av skatteendringer i den grad at de kan gå konkurs eller få en allerede moderat avkastning sterkt redusert. I motsatt fall risikerer vi at investorene mister troen på at Norge er et trygt og forutsigbart land å investere i:

– Vindkraft har i dag ingen ekstraordinært høy avkastning, og vi er helt nødt til å få på plass en overgangsordning slik at vi unngår konkurser og sikrer eksisterende kraftverk en normalavkastning. Stortinget må be regjeringen komme tilbake med et konkret forslag til dette når grunnrenteskatten skal innføres, sier Eivind Heløe, direktør i Energi Norge.

Kraftforedlende industri og havvindsatsning rammes

Over halvparten av norsk vindkraft selger kraften som produseres på langsiktige kraftsalgsavtaler. Industrikraftavtaler gir rimelig og ren energi til kraftforedlende industri som Hydro, Alcoa og Eramet.

Å innføre en grunnrenteskatt som faktisk kan medføre konkurser vil øke risikoen også for industrien. I tillegg vil dette påvirke viljen til å investere i norsk næringsliv, ikke minst havvind, negativt.

– Skattegrepet setter inngåtte industrikraftavtaler i fare, som den kraftforedlende industrien har påpekt. I tillegg frykter miljøer som ellers kunne vært med på å løfte havvind i Norge at noe lignende kan skje også for havvind, sier Øistein Schmidt Galaaen, direktør i Norwea.

Hovedfunn
Hovedfunn for vindkraftverk som er ferdig avskrevet:
  • Vindkraftverk som er ferdig avskrevet, vil komme i betalbar grunnrenteposisjon allerede i 2023.

  • Disse verkene vil ha negative kontantstrømmer etter at renter og avdrag på gjeld er betalt, og vil ikke kunne overholde sine forpliktelser uten ytterligere tilførsel av kapital eller endring av lånevilkår.

  • Mislighold av forpliktelser vil i ytterste konsekvens kunne medføre konkurs.

Også for vindkraftverk med gjenstående skattemessige avskrivninger vil konsekvensene kunne bli dramatiske:
Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Foto: Mann smiler.
  • Eivind Heløe
  • Direktør