Grunnrenteskatt for vindkraft: Vil bremse grønn omstilling

Publisert

Vindmøller på fjellet

Landbasert vindkraft trengs for å dekke vårt behov for kraft.

Regjeringen kom i dag med flere detaljer om grunnrenteskatten for vindkraft. Viktige innspill fra både kraftforedlende industri og fornybarnæring er ikke innarbeidet, og forslaget vil bremse det grønne skiftet slik det nå foreligger.

Regjeringen sendte i dag forslag med detaljer om den varslede grunnrenteskatten for vindkraft på høring. Energi Norge og Norwea mener forslagets innretning må endres for å unngå negative konsekvenser for produksjon av fornybar energi, klima og verdiskapning, og kommer derfor til å foreslå konkrete endringer i høringen.

– Med dagens kurs har vi et kraftunderskudd i 2026. Uten mer landbasert vindkraft får vi høyere strømpriser, vi blir mer avhengige av import fra den ustabile verdenen rundt oss og vi når heller ikke klimamålene. Da er et paradoks at regjeringen vil innføre en skatt som bremser investeringer i nettopp landbasert vindkraft.

Det sier Eivind Heløe, direktør for fornybar i Energi Norge.

Vindkraftnæringen har ikke gått prinsipielt imot en grunnrenteskatt for vindkraft, og har kommet med en rekke innspill til hvordan den kan sikre lønnsomhet i eksisterende og ny produksjon, samt verdideling med lokalsamfunn.

– Vindkraftnæringen vil gjerne legge igjen mer til fellesskapet, men her har man dessverre ikke lyttet til forslag fra fornybarnæring og kraftforedlende industri som har advart om mulige konkurser og begrensninger i muligheten til å inngå langsiktige industrikraftavtaler. Vi registrerer at regjeringen vurderer en noe lempeligere ordning for noen eksisterende kraftverk, men ellers er det skuffende lite nytt. Prosessen fremover blir viktig, og vi vil engasjere oss konstruktivt sammen med medlemsbedriftene, sier Øistein Schmidt Galaaen, direktør i Norwea.

Olje- og energiminister Terje Aasland har tidligere gitt positive signaler til vindnæringen når han har omtalt høringen. Til E24 har han blant annet sagt at regjeringen ønsker innspill slik at den får lagd et godt rammeverk for vindkraft på land.

Norweas og Energi Norges innspill til Finansdepartementet finner her.

Vi viser også til våre tidligere innspill som er samlet her

Foto: Mann smiler.
  • Eivind Heløe
  • Direktør