Våre eksterne samarbeidspartnere

Havvind

Haavind har opparbeidet seg et stort nettverk blant tunge interessenter innen fornybar-sektoren, inkludert myndighetsorganer. I tillegg til advokater med særkompetanse og lang erfaring med rådgivning mot energisektoren, har firmaet ekspertise innenfor de rettslige fagområder som er relevante for bransjeaktørene, som selskapsrett, skatt/avgift, kontraktsrett, transaksjoner, EU-/EØS-rett, tvisteløsning, anskaffelser med videre. Les mer om advokatfirmaet på haavind.no

Kontaktpersoner

Aksel S. Tannum, Partner, e-post: , telefon 90 02 27 65

Mari Reitzel Bjerke, Partner, e-post: , telefon 45 51 40 20

Wikborg Rein

Wikborg Rein yter fullservice juridisk bistand innen alle segmenter av fornybar energi, som vannkraft, vindkraft, strømnett, fjernvarme og andre klimavennlige energikilder. De bistår og er våpendrager for et bredt spekter av klienter i energibransjen, herunder kraftselskaper, industriselskaper, internasjonale investorer, leverandører og entreprenører, långivere og andre aktører i kraftmarkedet. Les mer om advokatfirmaet på på wr.no

Kontaktpersoner

Tormod L. Nilsen, Partner, e-post:,  telefon: 90 58 04 78

Caroline S. Landsværk, e-post, telefon 93 41 95 19

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

 

  • Nina von Hirsch
  • Fagsjef energirett og konsesjon