Kunnskap om strømulykker

Publisert

Mobiltelefoner med app om strømulykker, sammen med gul hjelm

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har samlet kunnskapsstatus og konkrete råd om strømulykker i en app og en brosjyre som kan lastes ned her.

Kunnskap om ulykker og strømskader er viktig, både for å sikre rett behandling, og for å arbeide bedre med forebygging.

Hvert år skjer det mange strømulykker i kraftnæringen, og forskning viser at mørketallene er store. 

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har samlet kunnskapsstatus og konkrete råd om strømulykker i en app og brosjyren nedenfor. De har også utarbeidet en anbefaling for hvilken overvåkning og vurdering som er nødvendig etter en strømulykke.

 
Viktig informasjon og tiltak ved strømulykker er samlet i materiellet nedenfor:
 • Brosjyre
 • App til Apple- og Androidenheter
 • Plakat

Hvert år rammes om lag 3.000 personer av ulykker knyttet til strøm. De fleste av disse arbeider med elektrisitet til daglig. Derfor har Energi Norge i samarbeid med flere aktører også laget informasjonsbrosjyren "Ta strøm på alvor!".

Rapportering av ulykker

Arbeidsgiver har plikt til å varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer en alvorlig ulykke. Elulykker med personskader skal meldes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Ved dødsulykker og ulykker som har ført til alvorlig skade

Innmelding til DSB

Viktig informasjon og tiltak ved strømulykker

 1. Informasjonsplakat om strømulykker

  Last ned informasjonsplakat som kan henges opp på arbeidsbrakker, informasjonstavler eller lignende. Print ut i A4 eller A3 etter behov. (2016)

 2. Ta strøm på alvor

  Trenger du noe å dele ut? Last ned brosjyren "Ta strøm på alvor". Print den ut, brett arket og del ut.

Profilbilde av Anne-Mette Aasheim.
 • Anne-Mette Aasheim
 • HMS rådgiver