Veileder: Bekledning i kraftnæringen

En arbeidsgruppe i regi av Fornybar Norge har etter innspill fra medlemsbedrifter utarbeidet en guide for arbeidsbekledning i kraftnæringen.

Guiden er utarbeidet for å hjelpe våre medlemmer til foreta riktige valg ved innkjøp av arbeidstøy/vernebekledning/personlig verneutstyr.

Guiden er utarbeidet som et samarbeid mellom medlemsbedriftene i Fornybar Norge. Informasjon og bakgrunnsmateriale for denne guiden er blant annet hentet fra:

Normer fra Norsk Standard som bygger på internasjonale standarder fra ISO og CEN

Normer fra Norsk Elektroteknisk Komite som bygger på internasjonale normer fra IEC og CENELEC

"Levende dokument"

Guiden inneholder en opplisting av relevante standarder/normer der det er plukket ut en del nøkkelopplysninger som er nyttige for brukeren når valg av bekledning og utstyr skal foretas.

Guiden vil være et "levende dokument" som oppdateres fortløpende etter hvert som det skjer utvikling på området. Det er derfor ikke laget noen papirversjon.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: