Profilbilde Magne Fauli

Magne Fauli

Næringspolitisk rådgiver

Produksjon og bærekraft

Næringspolitiske saker innen fagfeltet fornybar produksjon som vann, landvind og solenergi.

  • Særlig ansvar for vannkraftfaglige spørsmål og strategisk bygging av vannkraftkompetanse i organisasjonen 
  • Overordnet ansvar for rammevilkår for landbasert kraftproduksjon, vannkraft, landvind og solenergi 
  • Faglig dialog med myndigheter og fagetater om rammevilkår for produksjonsteknologier 
  • Ressursperson for skattemessige spørsmål for produksjonsteknologier 
Tidligere stillinger og verv

Magne jobbet 15 år i Norsk Hydro før han begynte hos oss. Han har også erfaring som senior bedriftsrådgiver i PwC.

Utdannelse

MBA, Management Control, HEC Paris 1992
MSc, Engineering Cybernetics, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) 1985