Profilbilde Jon Erling Fonneløp. Foto

Jon Erling Fonneløp

Næringspolitisk rådgiver

Produksjon og bærekraft

Energieffektivisering, energibruk og samspill mellom energibærerne kraft og varme.

  • Faglig ansvar for samspill i energisystemet og energieffektivisering
  • Faglig ansvar for hydrogen, varme og bioenergi, herunder dialog med fagmiljøer for disse teknologiene
  • Ressursperson for klimaspørsmål
Tidligere stillinger og verv

Jon Erling jobbet i NVEs Energiavdeling fra 2012 til 2019, med elsertifikater, energibruk og teknologi, herunder varmepumper, solenergi og hydrogen. Han var norsk delegat til IEAs varmepumpegruppe. Jon Erling var i fire år prosjektleder for NVEs konferanse Norges Energidager og var i 2018-19 engasjert for NVEs internasjonale arbeid i Georgia. Han har også hospitert i NVEs kommunikasjonsstab.

I 2021 var han prosjektleder for Vinterkonferansen til Energi Norge. Jon Erling ledet Energi Norges Brusselkontor det første halvåret i 2022.

Utdannelse

PhD i fysikk, Universitetet i Oslo (UiO) 2012.
Bachlor i fysikk, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)