Profilbilde av

Christine Kaaløy

Næringspolitisk rådgiver

Strømnett og beredskap

Christine jobber med næringspolitikk innen nett og kraftsystem.

Hun jobber blant annet med tempo i nettutviklingen, nettilknytning, nettutvikling til havs (havvind), utvikling av DSO-rollen, samhandling med Statnett, følge opp Statnetts nettutviklingsplaner, samt utvikling av fleksibilitetsmarked fra nettsiden.

Tidligere stillinger og verv

Christine jobbet i Statnett fra 2014 til 2022. Der jobbet hun med kraftsystemplanlegging, og hadde blant annet ansvar for Statnetts kraftsystemutredning i 2015 og var prosjektleder for KVU Bergen i 2020.

Christine har også erfaring fra Olje- og energidepartementet (OED) hvor hun jobbet som rådgiver i Energi- og vannressursavdelingen i perioden 2009-2014.

Utdannelse

Sivilingeniør  Industriell økonomi og teknologiledelse med Energi og miljø som teknisk retning, NTNU