Magne Fauli

Næringspolitisk rådgiver

Produksjon og bærekraft