Energi Norge

Innhold

IKT i kraftnæringen

Digitalisering av kraftnæringen kan både bety økt verdiskapning og bedre forsyningssikkerhet. Derfor er dette et viktig satsingområde for Energi Norge.

Vil du diskutere utfordringer og muligheter som digitaliseringen fører med seg med andre aktører i kraftnæringen?

 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: