Vi er her for deg:

Ansatte
48 ansatte funnet med valgt filtrering.

Knut Kroepelien

Administrerende direktør

Jobber med: Leder av Energi Norge.

Les mer

Line Halsvik Qvale

Direktør Virksomhetsstyring

Jobber med: Leder for Kompetanse og administrasjonsavdelingen.

Les mer

Kristin H. Lind

Direktør nett og kraftsystem

Jobber med: Leder Energi Norges næringspolitiske avdeling for nett og kraftsystem.

Les mer

Anne Frøland Beito

Organisasjonskonsulent

Jobber med: Jobber med vedlikehold og utvikling av administrative rutiner, herunder planlegging og gjennomføring av organisatoriske utviklings- og digitaliseringsprosjekter. Bistår i tillegg innenfor HMS arbeid, medlemsservice og strategiprosesser.

Les mer

Elena Bråten

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Næringspolitiske saker knyttet til Statnett. Ansvarlig for drøftinger med Statnett om transmisjonsnett-tariffen, nettavtalen, oppfølging av Statnetts kostnadseffektivitet og nettutviklingsplaner. Tariffer. Utvikling av fleksibilitetsmarkedet fra nettsiden. Oppfølging av Strømnettutvalget.

Les mer

Endre Ivar

Næringspolitisk rådgiver

Mariam Elvira Yari-Åseli

Business Controller

Jobber med: Økonomistyring som rapportering, budsjettering og prognostisering samt kontinuerlig forbedring av interne prosesser og rutiner.

Jobber med: Ansvarlig for temadager, kurs og konferanser knyttet til strømnett, spesielt den regulatoriske utformingen av nettvirksomheten. Han har videre et ansvar for publikasjoner.

Les mer

Brynhild Totland

Kompetanse og FoU rådgiver

Jobber med: Næringspolitiske saker innen kompetanse, utdanning og forskningspolitikk.

Lars Dag Berthinussen

Leder for DIGIN

Jobber med: Leder for DIGIN som er energibransjens digitaliseringsinitiativ. Mer informasjon om DIGIN finnes på diginenergi.no

Les mer