Vi er her for deg:

Ansatte
47 ansatte funnet med valgt filtrering.

Knut Kroepelien

Administrerende direktør

Jobber med: Leder av Energi Norge.

Les mer

Jobber med: Leder Energi Norges næringspolitiske avdeling for nett og kraftsystem.

Les mer

Line Halsvik Qvale

Direktør Virksomhetsstyring

Jobber med: Leder for Kompetanse og administrasjonsavdelingen.

Les mer

Anne Frøland Beito

Organisasjonskonsulent

Jobber med: Jobber med vedlikehold og utvikling av administrative rutiner, herunder planlegging og gjennomføring av organisatoriske utviklings- og digitaliseringsprosjekter. Bistår i tillegg innenfor HMS arbeid, medlemsservice og strategiprosesser.

Les mer

Elena Bråten

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Næringspolitiske saker knyttet til Statnett. Ansvarlig for drøftinger med Statnett om transmisjonsnett-tariffen, nettavtalen, oppfølging av Statnetts kostnadseffektivitet og nettutviklingsplaner. Tariffer. Utvikling av fleksibilitetsmarkedet fra nettsiden. Oppfølging av Strømnettutvalget.

Les mer

Endre Ivar

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Ansvarlig for temadager, kurs og konferanser knyttet til strømnett, spesielt den regulatoriske utformingen av nettvirksomheten. Han har videre et ansvar for publikasjoner.

Les mer

Mariam Elvira Yari-Åseli

Business Controller

Jobber med: Økonomistyring som rapportering, budsjettering og prognostisering samt kontinuerlig forbedring av interne prosesser og rutiner.

Brynhild Totland

Kompetanse og FoU rådgiver

Jobber med: Næringspolitiske saker innen kompetanse, utdanning og forskningspolitikk.

Lars Dag Berthinussen

Leder for DIGIN

Jobber med: Leder for DIGIN som er energibransjens digitaliseringsinitiativ. Mer informasjon om DIGIN finnes på diginenergi.no

Les mer