Vi er her for deg:

Ansatte
46 ansatte funnet med valgt filtrering.

Knut Kroepelien

Administrerende direktør

Jobber med: Leder av Energi Norge.

Les mer

Jobber med: Leder Energi Norges næringspolitiske avdeling for nett og kraftsystem.

Les mer

Brynhild Totland

Kompetanse og FoU rådgiver

Jobber med: Næringspolitiske saker innen kompetanse, utdanning og forskningspolitikk.

Jobber med: Ansvarlig for temadager, kurs og konferanser knyttet til strømnett, spesielt den regulatoriske utformingen av nettvirksomheten. Han har videre et ansvar for publikasjoner.

Les mer

Lars Dag Berthinussen

Leder for DIGIN

Jobber med: Leder for DIGIN som er energibransjens digitaliseringsinitiativ. Mer informasjon om DIGIN finnes på diginenergi.no

Les mer

Jobber med: Faglig ansvar for leveringskvalitet, fellesfinansiert FoU, teknisk faglige publikasjoner samt kurs og konferanser.

Les mer

Jobber med: Leder Energi Norges avdeling for marked, elektrifisering og kunder.

Les mer

Christina Søgård

Kommunikasjonsdirektør

Jobber med: Leder Energi Norges avdeling for kommunikasjon, omdømme og myndighetskontakt.

Les mer

Einar Jones-Kobro

Rådgiver

Jobber med: Ansvarlig for en portefølje av kurs og temadager innen maskin- og elektroteknisk utstyr i vannkraftproduksjonsanlegg, mekaniske konstruksjoner i vannveien, samt drift og vedlikehold.

Les mer

Ståle Borgersen

Direktør arbeidsliv

Jobber med: Leder for arbeidsliv og entreprenør i Energi Norge.

Les mer