Energi Norge

Innhold

Våre ansatte

Ansatte
52 ansatte funnet med valgt filtrering.

Jobber med: Leder Energi Norges næringspolitiske avdeling for nett, kraftsystem og entreprenør.

Les mer

Jobber med: Leder Energi Norges avdeling for marked, elektrifisering og kunder.

Les mer

Kristian Blindheim

Prosjektleder

Jobber med: Ansvarlig for prosjektet «Fornybar og fullelektrisk» og Fornybarometeret.

Ståle Borgersen

Direktør arbeidsliv

Jobber med: Ståle er forhandlingsleder ved tarifforhandlinger med EL og IT Forbundet om Energioverenskomsten. Han gir råd i arbeidsgiverspørsmål og er kontaktperson for medlemskap.

Les mer

Cathrine Åsegg Hagen

I permisjon

Jobber med: Ansvarlig for temadager, konferanser, prosjekter og publikasjoner innenfor strømmarked, strømnett og skatt og økonomi.