Energi Norge

Innhold

Våre ansatte

Ansatte
48 ansatte funnet med valgt filtrering.

Brynhild Totland

Kompetanserådgiver

Jobber med: Ansvar for kompetansepolitikk mot alle relevante utdanninger for kraftnæringen, med fokus på fagutdanning og forskningsbasert utdanning. Ansvar for å skape møteplasser mellom utdanning, forskning og næringsliv, samt inspirere ung til å velge en utdanning innen fornybar energi og smarte nett.

Knut Kroepelien

Administrerende direktør

Jobber med: Leder Energi Norges næringspolitiske avdeling marked og kunder.

Les mer

Jobber med: Leder datterselskapet Energi Norge AS hvor kompetanseheving og Forskning og utvikling (FoU) for energibransjen er kjerneområder. Leder Energi Norges næringspolitiske avdeling for Nett.

Ståle Borgersen

Direktør arbeidsliv

Jobber med: Ståle er forhandlingsleder ved tarifforhandlinger med EL og IT Forbundet om Energioverenskomsten. Han gir råd i arbeidsgiverspørsmål og er kontaktperson for medlemskap.

Les mer

Christina Søgård

Kommunikasjonsdirektør

Jobber med: Leder Energi Norges avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt.

Les mer